กยศ.แจ้งเตือน! 5 ก.ค.วันครบกำหนด ‘ชำระหนี้’ ถึงเวลารุ่นพี่ส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระหนี้ 5 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระหนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง หากล่าช้าจะทำให้ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี โดยผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ กยศ. และนำเงินไปชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย ช่องทางของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือบาร์โค้ดจากหน้าเว็บไซต์นำไปชำระได้ที่ ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุนกำหนด.

keyboard_arrow_up