เผาทำลายของกลาง ‘ยาเสพติด’ กว่า 9 ตัน มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท (คลิป)

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการเผาทำลายของกลางยาเสพติด ซึ่งทั้งหมดเป็นของกลางที่เสร็จสิ้นการดำเนินคดีแล้ว ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง กว่า 9 ตัน มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยยาเสพติดที่มากสุดคือ ยาบ้า มีน้ำหนักกว่ากว่า 7 ตัน โดยยาเสพติดให้โทษของกลาง กว่า 9 ตัน จาก 6,546 คดี ประกอบด้วยยาบ้าประมาณ 87 ล้านเม็ด ยาไอซ์ 1,185 กิโลกรัม เฮโรอีน 169 กิโลกรัม ฝิ่น 32 กิโลกรัม โคเดอีน 18 กิโลกรัม โคคาอีน 12 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท รวมทั้งกัญชาและพืชกระท่อม จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 6,853 กิโลกรัม

ถูกนำมาจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในคลังยาเสพติด อย. และนำมาเผาทำลายที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวันนี้ และก่อนทำการเผา ได้มีการสุ่มตรวจยาเสพติดเพื่อยืนยันว่าเป็นยาเสพติดจริง สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง เห็นได้จากจำนวนยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับการเผาทำลายยาเสพติด จะใช้วิธีเผาด้วยระบบไพโรไลติก อินซิเนอเรชัน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 850 องศาเซลเซียส ทำให้โมเลกุลของยาเสพติดสลายเป็นคาร์บอนได้อย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ

การเผาทำลายยาเสพติดจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบผงเถ้าของเตาเผาว่าไม่มีสารเสพติดหลงเหลืออยู่ เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีสารที่นำไปใช้ผลิตยาเสพติดได้อีก ก่อนจะทำการฝังกลบตามระบบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังมียาเสพติดให้โทษของกลางที่ยังเก็บรักษาไว้ที่คลังยาเสพติดของ อย.จำนวนรวมกว่า 55 ตัน จะถูกเก็บรักษาอย่างรัดกุม เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลาง จึงจะจัดให้มีการเผาทำลายต่อไป.

keyboard_arrow_up