ทันตแพทย์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการบริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป โดยจะให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟันให้แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย ” และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางด้านทันตกรรมที่จะให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี

ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ จะจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยเปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม ให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ โทร. 02-2188705 , 02-2188635 หรือ www.dent.chula.ac.th

keyboard_arrow_up