เปิดประวัติ ‘วัดไทร บางโคล่’ วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ทำผู้มาใหม่รับไม่ได้กับเสียงระฆัง

กรณี มีผู้ร้องเรียนว่า วัดไทรตีระฆังส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 03.30 น. – 04.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบนคอนโดมิเนียมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดไทร (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : วัดดังสยบปมดราม่า ตีระฆังใกล้คอนโดต่อแต่เบาลง-ชุมชนฉะคนโวยแค่ 2 คน ชอบนับหมื่น (คลิป)) และกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง จนหลายคนเกิดความสนใจ ว่าวัดแห่งนี้อยู่ที่ไหน และมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

วัดไทร ได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อพ.ศ. 2440 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดราษฎร์ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 635 ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตั้งวัดประมาณ 12 ไร่เศษ เนื้อที่ตั้งวัดปัจจุบันมีถนนผ่านกลาง ริมถนนด้านทิศเหนือ เป็นที่ตั้งอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทร มีเนื้อที่โดยประมาณ 3 ไร่

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่า ใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นในสมัยใด เพราะไม่มีหลักฐานการสร้างวัด มีแต่หลักฐานที่พอสันนิษฐาน ได้โดยดูจากองค์พระพุทธรูปที่มีอยู่ในวิหาร เป็นพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ จีวรเป็นดอกพิกุล หรือดูได้จากพระปรางค์หรือเจดีย์ สังเกตจากฝีมือช่างที่ทำการก่อสร้าง มาเปรียบเทียบจะใกล้เคียงกับช่างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันพระปรางค์และเจดีย์ได้ชำรุด ปรักหักพังไปหมดแล้วเหลือแต่ฐานเป็นอิฐเสมอกับพื้นดิน เจดีย์บางองค์จะเขียนบอก ร.ศ.ไว้ ในปี ร.ศ. 123 สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระอุโบสถ
เจดีย์พระธาตุ
ศาลเจ้าพ่อเรือง
มณฑปหลวงปู่พุ่ม
พระอุโบสถหลังเดิม(วิหาร)

 

keyboard_arrow_up