กกต.ประชุมเคาะ ‘เขตเลือกตั้ง’ ยันจัด ‘เลือกตั้ง’ ทันตามกำหนด 24 ก.พ. 62

กกต.ประชุมเคาะ “เขตเลือกตั้ง” คาดได้ข้อสรุปวันนี้ ย้ำจำนวนประชากรแบ่งเขตไม่ส่งผลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คาดว่าจะมีจำนวนประชากรเฉลี่ยประมาณ 189,110 คน ต่อ ส.ส. 1 คน ยืนยันจัด ‘เลือกตั้ง’ ทันตามกำหนด 24 ก.พ. 62

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 ซึ่งมีผลวันนี้ (18 ก.ย.) กกต.จึงได้มีการประชุมเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

ทั้งนี้ จะใช้เกณฑ์การแบ่งเขตตามจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามสำนักทะเบียนกลางเมื่อวันที่ 31ธ.ค. 2560 ซึ่งประกาศ 23 ก.พ. 2561 โดยถือว่าเป็นประกาศ 1 ปีก่อนการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยวิธีการแบ่งเขตจะนำจำนวนประชากรหารด้วย ส.ส. 350 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประชากรเฉลี่ยประมาณ 189,110 คน ต่อ ส.ส. 1 คน

สำหรับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ดำเนินการอย่างน้อย 3 รูปแบบ หลังจากนั้นก็ปิดประกาศที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วันนับแต่ปิดประกาศ และหลังจากนั้นจึงรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดส่งต่อไปยัง กกต. เพื่อประกาศการแบ่งเขตในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดย คาดว่าจะใช้เวลาในการแบ่งเขตและกำหนดจำนวน ส.ส. ภายใน 60 วัน เพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินการจัดหาผู้สมัครลงเลือกตั้งต่อไป ส่วนวันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้ประกาศภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับจำนวนประชากรที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศจากสำนักทะเบียนกลางจะไม่มีผลต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องจากจำนวนประชากรที่นำมาใช้แบ่งเขตเป็นจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ไม่ใช่เพียงประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนั้น

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งได้ทันภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบถ้อยคำซึ่งคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจกานุเบกษาในสัปดาห์หน้า

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เปิดเผยด้วยว่า ในส่วนการเตรียมการหารือกับพรรคการเมือง ล่าสุด กกต.ได้ส่งหนังสือไปยังพรรคการเมืองเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 ก.ย. นี้แล้ว โดยจะมีการหารือกันในหัวข้อการปรับตัวตามกฎหมายใหม่ของพรรคการเมือง การดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งหัวหน้าคสช. การเตรียมส่งผู้สมัครส.ส และการเงินของพรรคการเมืองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. .

keyboard_arrow_up