ยโสธรแนะนำ ‘ภูผาแต้ม’ ที่เที่ยวใหม่ มี ‘ภาพเขียนสีโบราณ’ อายุกว่า 3,000 ปี

ที่จังหวัดยโสธร แนะนำ “ภูผาแต้ม” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 75 ของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 144.375 ไร่ หรือเท่ากับ 231 ตารางกิโลเมตร มีภูสระดอกบัว, ภูวัดผาแต้ม, ภูผาหอม, ภูผาด่าง, ภูไม้ชาง, ภูหมูละ, ภูจันทร์สูง เรียกได้ว่าเป็นภูที่สลับซับซ้อนเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์

โดยเฉพาะภูผาแต้ม เป็นภูอีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์สามารถขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์ก้อนหินสลับซับซ้อนสะอาดสวยงามเป็นที่ตั้งของลานหินที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาจนน่าทึ่ง

สำหรับประวัติของภูผาแต้มถือว่ามีประวัติที่น่าสนใจสมัยเมื่อ 2,000 ปี ก่อนไว้ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว มีทั้งทั้งหมด 6 ฐาน ฐานนักบุญแห่งป่านักฆ่าเลือดเย็น, ฐานสามสะหายในป่ากว้าง, ฐานมหัศจรรย์แห่งป่า, ฐานพรมแดนป่านักล่าอาณานิคม, ฐานเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฐานลานเบิกฟ้าตระวัน พร้อมทั้งจุดพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

สำหรับภูวัดจะมีทุ่งดอกไม้ป่านานาชนิดอยู่บนยอดเขาซึ่งจะออกดอกในช่วงปรายฝนต้นหนาว ภูผาแต้มจะมีภาพเขียนจารึกไว้ด้วยสีธรรมชาติบ่งบอกให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 3,000 ปี เป็นรูปรอยฝ่ามือแดงภาพทรงเรขาคณิตคล้ายแผนที่ลายแทงสันนิษฐานว่า สีที่ใช้น่าจะเป็นแร่เฮมาไทต์ที่พบมากในภาคอีสานเหมาะสำหรับการเที่ยวชม และศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม

ส่วนภูหมูเป็นค่ายลับของทหารอเมริกาสมัยสงครามอินโดจีนโดยใช้เป็นสถานที่ตั้งเครื่องมือสื่อสาร และปืนใหญ่

สำหรับภูสระดอกบัวเป็นแอ่งหินน้ำขังอยู้บนยอดเขากว้าง 3-5 เมตร มากกว่า 10 แอ่งมีน้ำขังตลอดปี มีดอกบัวสายพันธุ์ธรรมชาติเกิดอยู่ มีดอกสีขาวแซมสีชมพูอ่อนสวยสดงดงาม.

keyboard_arrow_up