ชาวบ้านตรังรวมกลุ่มทำ ‘ปลาเค็มกางมุ้ง’ กำไรหลายพันบาทต่อวัน

ชาวบ้านหมู่ที่  1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล รวมตัวกันตั้งกลุ่มยึดอาชีพทำ ปลาเค็มกางมุ้ง จากเดิมตากแดดทั่วไป แต่พัฒนาต่อยอดมาเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบปลา ทำให้มีปลาป้อนตลาดได้ทุกวัน โดยปลาขนาดเล็กจะซื้อจากชาวประมงพื้นที่บ้านในพื้นที่ ส่วนปลาขนาดใหญ่หากในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ก็จะสั่งซื้อจากเรือประมงในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำมาทำเป็นปลาเค็มกางมุ้ง ที่ปัจจุบันเป็นสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ส่งขายทั้งพื้นที่จังหวัดและส่งขายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ปลาเค็มกางมุ้ง

นายสิทธิพงษ์  อั้นเต้ง  อายุ 67 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ครอบครัวยึดอาชีพทำปลาเค็มกางมุ้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  ช่วงแรกก็ใช้วิธีตากปลาไว้กลางแดดตามปกติ แต่เนื่องจากภาคใต้มีฝนบ่อยครั้งทำให้การทำปลาเค็มแห้งช้า  บางครั้งต้องใช้เวลาตาก 2-3 วัน จึงขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง โดยขอให้ติดตั้งโรงอบปลาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และกางมุ้ง เพื่อใช้สำหรับอบปลาเค็มให้แห้งภายใน 1 วัน ซึ่งอุณภูมิภายในโรงอบปลาจะมีอุณหภูมิสูงกว่าการตากปลากลางแดดทั่วไป  ทำให้ปลาแห้งเร็ว สะอาด ปลอดภัยมากกว่า

ขั้นตอนการทำปลากางมุ้งนั้น จะซื้อปลาจากชาวประมงพื้นบ้านและจากเรือประมง นำมาแร่ปลาล้างไส้หมักเกลือ 1 คืน  จากนั้นจึงนำมาตาก โดยจะแบ่งการตากปลาเป็นสองส่วนคือ  การตากปลาจากแสงอาทิตย์โดยตรง และตากปลาในโรงอบปลาพลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละวันสามารถจำหน่ายปลาเค็มกางมุ้งได้ 200 กิโลกรัมต่อวัน มีรายได้วันละกว่าหมื่นบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือประมาณ 2-3 พันบาทต่อวัน ทั้งนี้การพัฒนาการตากแดดทั่วไปมาเป็นการทำเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ แม้ฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรค สามารถทำได้ทุกวัน ทำให้มีสินค้าป้อนตลาดต่อเนื่อง โดยส่งขายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

keyboard_arrow_up