“ธรรมกาย” ประกาศห้ามบุคคลประพฤติ 5 อย่าง เข้าวัด

วันที่ 27 ส.ค. 61 เพจเฟซบุ๊ก สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เผยแพร่ภาพประกาศห้ามบุคคลที่มีพฤติกรรม 5 ข้อ เข้าปริเขตวัดพระธรรมกาย โดยระบุว่า

ประกาศเรื่อง ห้ามบุคคลที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เข้าปริเขตวัดพระธรรมกาย

1. กล่าวอ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสาร รับงานทางสมาธิกับหลวงพ่อได้
2. เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนจากแนวทางคำสอนของมหาปูชนียาจารย์
3. กล่าวอ้างหรือสร้างข่าวที่หาต้นแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนไม่ได้ 
4. สร้างข่าวให้ร้าย โพนทะนา จาบจ้วง พระรัตนตรัย มหาปูชนียาจารย์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสมาชิกภายในองค์กร
5. สร้างความเกลียดชัง ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่สมาชิกองค์กร

ทั้งนี้ การสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ยังมีความสมัครสมานสามัคคี ตามคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ ด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงขอห้ามผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว เข้ามาภายในปริเขตวัดพระธรรมกาย เพื่อให้บรรยากาศการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบุญบารมีของหมู่คณะเป็นไปด้วยความสงบสุขสามัคคีสืบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย

keyboard_arrow_up