กฟน.ครบ 60 ปี จัดงานวิ่งการกุศล 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro (คลิป)

กฟน. ครบรอบ 60 ปี ในปี 2561 นี้ จึงได้จัดงานวิ่งการกุศล 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนนี้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้บริการประชาชนอย่างยาวนานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ดำเนินโครงการที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ในปี 2561 นี้ จึงได้จัดงานวิ่งการกุศล 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนนี้

โดยมีจุดเริ่มต้นที่ “อาคารวัฒนวิภาส” สำนักงานใหญ่ใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง  คลองเตย ซึ่ง “อาคารวัฒนวิภาส” ดังกล่าว ทาง กฟน.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ของ กฟน. อีกทั้งยังได้พระราชทานนามอันเป็นมงคลยิ่งว่า “อาคารวัฒนวิภาส” ซึ่งมีความหมายว่าอาคารแห่งความเจริญก้าวหน้าของงานด้านแสงสว่าง พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

โดยเส้นทางการวิ่ง จะวิ่งผ่านเส้นทาง ถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิทเป็นหลัก แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภท Fun Run : 6 กิโลเมตร จะวิ่งเส้นทาง กฟน. เขตคลองเตย – รัชดาภิเษก – สุขุมวิท – ถนนดวงพิทักษ์ – กฟน. เขตคลองเตย (วิ่งอ้อมสวนเบญจกิติ) โดยประเภทนี้จะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 500 คน

และ 2. ประเภท Mini Marathon : 10.5 กิโลเมตร จะวิ่งผ่านเส้นทาง กฟน. เขตคลองเตย – รัชดาภิเษก – สุขุมวิท – ผ่านอาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. (เพลินจิต) – เข้าสู่ถนนพญาไท – ถนนพระราม4 – วิ่งผ่านสวนลุมพินี – กฟน. เขตคลองเตย โดยประเภทนี้จะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 1,500 คน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านช่องทางทันสมัยที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android บน Smart phone ที่ http://is.gd/KlyQKF

keyboard_arrow_up