คูเมืองเชียงใหม่พร้อม! สงกรานต์นี้เล่นน้ำสะอาดปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 เม..​ที่คูเมืองเชียงใหม่บริเวณประตูสวนดอกในตัวเมืองเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทำการตรวจคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมฉีดน้ำผสมคลอรีนลงในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยมีการยืนยันผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์นี้

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งช่วงแรกได้ทำการพร่องน้ำจากนั้นได้มีการขุดลอกตะกอนบางส่วนออกไปและมีการโรยปูนขาวพร้อมประสานกับทางชลประทานเชียงใหม่เพื่อผันน้ำใหม่เข้ามาประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร โดยหลังการผันน้ำใหม่เข้ามาได้มีการเติมคลอรีนเป็นระยะๆ ประมาณ 3-5 ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละจุดจนสภาพน้ำดีขึ้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบตัวอย่างน้ำพบว่ามีคุณภาพที่สามารถใช้ได้ขณะเดียวกันยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยจนแน่ใจว่ามีคุณภาพดีพอสำหรับการใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน

ส่วนกรณีที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ เชียงใหม่ มีการเปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคูเมือง 10 จุดว่า อยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระวังหากเล่นน้ำสงกรานต์นั้น นายทัศนัย กล่าวว่า การที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำนำไปตรวจวัดคุณภาพในวันที่ เม.. 60 ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันที่กำลังดำเนินการพร่องน้ำเมื่อตรวจออกมาจึงทำให้ผลการตรวจวัดพบคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบกับเป็นช่วงที่มีน้ำน้อยมากจึงทำให้น้ำไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นได้มีการเติมน้ำเข้าคูเมืองจนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้ว

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ยืนยันและให้ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า คุณภาพน้ำในคูเมืองขณะนี้สามารถใช่เล่นสาดกันในช่วงสงกรานต์ได้อย่างแน่นอนโดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำล่าสุดจากนักวิชาการพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสัตว์น้ำสามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งมีความสะอาดและปลอดภัยแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าสามารถนำไปใช้ดื่มกินได้ขณะเดียวกันย้ำว่าว่าปริมาณน้ำที่มีเพียงพอสำหรับการใช้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไร้ปัญหา.

keyboard_arrow_up