กองทัพบก เผยบทเพลง ‘สยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ’ เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ทางเพจเฟซบุ๊ก ข่าวทหาร ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า กองทัพบก เปิดตัวบทเพลง “สยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ” ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

โดยแนวคิดของเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระนามของพระองค์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่พระองค์ท่านเป็นทหาร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชปณิธานที่ทรงให้ปฏิญญาไว้แก่องค์ประชุมสันนิบาตแห่งชาติ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการทหาร ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ

อันพระนาม วชิราลงกรณ ของพระองค์นั้น มีความหมายมาจาก วชิระ หรือ วัชระ ซึ่งก็คือ อสนีบาต หรือ สายฟ้าอันเป็นศาสตราวุธของพระอินทร์.. คำว่า บดินทรเทพยวรางกูร หมายถึง วงศ์วานแห่งอินทราเทพ.. (บดินทร์ ก็คือ พระอินทร์) คือสัญลักษณ์ของเทพยดาผู้ให้การช่วยเหลือและปกป้องคุ้มภัย

สยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ
คำร้อง, ทำนอง, เรียบเรียงดนตรี : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ขับร้อง : กิตตินันท์ ชินสำราญ
เรียบเรียงแนวขับร้องประสานเสียง : ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี
ขับร้องประสานเสียง : คณะขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

⦿ จักรีเกริกไกร เทิดไท้ให้องค์ราชา
หน่อพุทธบดินทร์อินทรา มหาวชิราลงกรณ
เทพไทเทวามวลประชา
ร่วมใจถวายพระพร พระชนม์จงยั่งยืนนาน

๑. แคว้นไทยร่มเย็นเป็นสุขทั่วฟ้า ด้วยเดชแห่งพระบารมี
มหาราชาผู้ครองแผ่นดินนี้ ผู้ปราบผองภัยพ่ายไป
ดวงใจแห่งปวงชน ประสานกลมเกลียวมั่นไว้
ใต้พระบาทพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งหลักชัย ทุกข์ไทยคลายกังวล

๒. สินทรัพย์ในดินในป่าในน้ํา แลเขตแดนแคว้นภูวดล
แหลมทองเรืองรองทุกแห่งทุกหน จนตราบรัชสมัย
ทรงธรรมด้วยปัญญา แลสายตาทรงกว้างไกล
ใต้พระบาทพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งหลักชัย ไทยจะเลื่องลือนาม

๓. ธ ทรงเป็นดั่งแสงวัชระส่อง คุ้มครองทุกโมงยาม
ถวายบังคมก้มน้อมประณมคํา ทรงพระเจริญยืนนาน..
ทรงพระเจริญยืนนาน.. ทรงพระเจริญยืนนาน..

keyboard_arrow_up