เฉลย! ดราม่าข้อสอบแมลงวัน ติวเตอร์แนะปรับวิชา เน้นให้เหมาะงานราชการจริง (คลิป)

จากกรณีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีข้อสอบข้อหนึ่งมีโจทย์ว่า “รถยนต์สองคันอยู่ห่างกัน 40 กิโลเมตร วิ่งเข้าหากัน รถคันแรกวิ่งด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คันที่สองวิ่งด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีแมลงวันอยู่หน้ารถคันหนึ่งบินด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปยังรถอีกคันหนึ่ง พอไปถึงแล้วบินกลับมาที่รถอีกคัน บินสลับอย่างนี้เรื่อยไปจนรถทั้งสองคันวิ่งมาชนกัน ถามว่าแมลงวันตัวนี้บินได้ระยะทางกี่กิโลเมตร” โดยมีตัวเลือกคำตอบคือ 1. 30 กิโลเมตร 2. 32 กิโลเมตร 3. 34 กิโลเมตร 4. 36 กิโลเมตร

ซึ่งหลังจากที่ข้อสอบข้อนี้ออกมาก็มีประเด็กถกเถียงกันในสังคมออนไลน์ว่าเป็นข้อสอบที่ยากเกินไปหรือไม่ ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการ-อ.ทัด ปฐมภณณ์ ก็ได้มีการโพสต์ภาพขาว-ดำเป็นภาพแมลงวัน โดยมีข้อความ “อาลัยภาค ก ก.พ. จะคัดคนเข้าทำงานราชการ หรือคัดคนไปแข่งคณิตโอลิมปิก”

เพจเฟซบุ๊กโพสต์ภาพเกี่ยวกับข้อสอบ ก.พ. ภาค ก

วันที่ 17 ก.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี หรือ อ.ทัด ที่ปรึกษาสถาบันดังกล่าว เปิดเผยว่า ปกติแล้วข้อสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความสามารถทั่วไป 40 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน และภาษาอังกฤษ 25 คะแนน รวมเป็น 85 คะแนน โดยการจะสอบผ่านภาค ก ได้จะต้องมีคะแนนความสามารถทั่วไปรวมกับภาษาไทยผ่าน 60% และคะแนนภาษาอังกฤษผ่าน 50% ซึ่งข้อสอบเจ้าปัญหานี้อยู่ในส่วนของความสามารถทั่วไปที่จะเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผล

ว่าที่ร้อยตรีปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี ที่ปรึกษาสถาบันติวสอบราชการ อ.ทัด ปฐมภณณ์

สำหรับมุมมองความยากของข้อสอบข้อดังกล่าว อ.ทัด มองว่า คนแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน ข้อสอบข้อดังกล่าวนี้อาจจะยากสำหรับคนที่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์ แต่สำหรับคนถนัดก็จะมองว่าง่ายเนื่องจากเป็นเรื่องของการถอดสมการธรรมดา อย่างไรก็ตาม ในการทำงานรับราชการจริง สิ่งที่ใช้ในการทำงานมากที่สุดคือภาษาไทย ซึ่งใช้ในสัดส่วนที่มากกว่าคณิตศาสตร์ ต่างจากตอนสอบภาค ก ที่ให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผลมากกว่าภาษาไทย ดังนั้น ตนจึงมองว่าหากสำนักงาน ก.พ. มีการปรับสัดส่วน ของการสอบภาค ก ให้มีความเหมาะสมกับการทำงานจริง ก็จะได้คนที่เหมาะสมและตรงกับลักษณะการทำงานมากขึ้น

ภาพจำลองสถานการณ์ตามโจทย์ในข้อสอบ

นอกจากนี้ อ.ทัด ยังได้อธิบายวิธีคิดคำตอบข้อดังกล่าว โดยอธิบายว่า สูตรของสมการข้อนี้คือ อัตราความเร็ว(v) = ระยะทาง(s)/เวลา(t)

ในกรณีนี้ สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ อัตราความเร็ว(v) และระยะทาง(s) แต่สิ่งที่โจทย์ไม่ได้ให้ คือเวลา(t) ว่ารถทั้งสองคันวิ่งมาบรรจบกันจะใช้เวลาเท่าไร ขั้นแรกจึงต้องหาเวลา(t) ใให้เจอก่อน เมื่อหาเวลาได้แล้ว จึงจะเอาเวลา(t) ไปคูณกับอัตราความเร็ว(v) ของแมลงวัน เพื่อดูว่าในระยะเวลาเท่านี้ แมลงวันจะสามารถบินได้กี่กิโลเมตร

ซึ่งวิธีการหาเวลา จะใช้การแทนค่าสมการ คือ v = s/t
โดย v = อัตราความเร็วของรถทั้ง 2 คัน เนื่องจากช่วยกันวิ่งเข้าหากันให้ได้ระยะทางที่กำหนด ดังนั้น v = 40+60
s = ระยะทาง ในที่นี้กำหนดให้ระยะทางคือ 40 กิโลเมตร ดังนั้น s = 40

อ.ทัด อธิบายวิธีคิดคำนวณคำตอบของโจทย์

เมื่อแทนค่าสมการจึงเป็น 40+60 = 40/t
จากนั้นให้แก้สมการโดยย้ายข้าง t มาเปลี่ยนมาคูณอีกฝั่งหนึ่งเป็น 40t + 60t = 40
จากนั้นเอา 40+60 เป็น 100t = 40
หลังจากนั้นจึงเอา 100 เปลี่ยนมาหารอีกฝั่งหนึ่ง เป็น t = 40/100 ได้เป็นคำตอบว่ารถสองคันมาบรรจบกันใช้เวลา 0.4 ชม.

ทั้งนี้ แมลงวันบินด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเอาความเร็วดังกล่าวคูณด้วยระยะเวลาที่รถบรรจบกันคือ 80 * 0.4 = 32 กิโลเมตร ดังนั้น เมื่อรถทั้งสองคันวิ่งมาเจอกัน แมลงวันจะบินได้เป็นระยะทางทั้งหมด 32 กิโลเมตร ซึ่งเป็นคำตอบของโจทย์ข้อปัญหาดังกล่าว

 

keyboard_arrow_up