ญาติเก็บกระดูก “น.ต.สมาน” บำเพ็ญกุศล 100 วัน – เจ้าคณะจังหวัดเปิดให้กราบไหว้อัฐิวีรบุรุษ

วันที่ 15 ก.ค. 61 ที่วัดหนองคู จ.ร้อยเอ็ด มีพิธีการเก็บกระดูกนาวาตรี สมาน กุนัน หรือ แซม ด้วยการประกอบพิธีคาน 3 หาบ ให้บรรดาเครือญาติหาบอาหารการกิน ปิ่นโตสามหาบ สลับกับผ้าไตร 3 ผืน วนรอบเมรุสามรอบตามประเพณีดั้งเดิมโบราณ ขณะวน 3 รอบและร้องฮู้ 3 ครั้ง ตามพิธีการท้องถิ่นอีสาน อันเป็นส่วนหนึ่งการประกอบกิจกรรมเก็บกระดูกเพื่อบำเพ็ญกุศล โดยมีคุณพ่อวิชัย กุนัน ถือผ้าไตรเดินนำหน้า แล้วมีหาบสัมภาระอาหารการกินปิ่นโตคั่นกลาง ต่อด้วยผ้าไตรของคุณแม่ และผ้าไตรโดยคุณวลีพร กุนัน ภรรยา ต่อท้ายพร้อมกับปิ่นโต

ครอบครัว น.ต.สมานประกอบพิธีคาน 3 หาบ
ครอบครัว น.ต.สมานประกอบพิธีคาน 3 หาบ

หลังจากพิธีแล้ว ครอบครัวได้มาเก็บกระดูกล้างทำความสะอาด เพื่อนำเข้าพิธีสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลเป็นวาระสุดท้าย ในขณะเดิมที่วางไว้ว่าวันนี้จะมีการนำอัฐิไปลอยแม่น้ำโขงที่ จ.นครพนม และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้สร้างเป็นพระธาตุบรรจุไว้ที่วัดบ้านเกิด แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ครอบครัว น.ต.สมานประกอบพิธีคาน 3 หาบ
ครอบครัวเก็บกระดูกน.ต.สมาน

โดยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าประธานในพิธีได้ขอให้ญาติเก็บกระดูกไว้ที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศลให้ครบ 100 วันก่อน เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลให้คนเดินทางมาสักการบูชากราบไหว้ ในฐานะวีรบุรุษอีกระยะหนึ่ง จึงค่อยนำไปลอยอังคาร ดังนั้นจึงเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการนำเถ้าอังคารไปลอบน้ำชีที่ข้างวัดท่าแสบง ในช่วงหลังเที่ยงวันนี้แทน

ครอบครัว น.ต.สมาน
keyboard_arrow_up