ศิษย์เก่า ม.นเรศวร ออกโรงค้านให้ทุนการศึกษา “ทีมหมูป่า” ถึงปริญญาเอก จี้อธิการบดีชี้แจงสังคม

สืบเนื่องจากกรณีที่ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ นักวิชาการและอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ภาพถ่ายเอกสารจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก บนเฟซบุ๊ก Weerachai Phutdhawong พร้อมข้อความระบุว่า “ทุนการศึกษา #ติดถ้ำ” (อ่านเพิ่มเติมที่ : การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ! ม.นเรศวร ให้ทุน 13 หมูป่า เรียนฟรีถึงปริญญาเอก) จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ณ ขณะนี้

ล่าสุด วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นพ.ณัฎฐชัย รำเพย อดีตรองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตรองประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตกรรมการองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อดีตที่ปรึกษาสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Natthachai Ramphoei โดยข้อความระบุดังต่อไปนี้

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคารพ

จากที่มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมรักไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่าจะให้ทุนการศึกษาทีมหมูป่าจนจบปริญญาเอกนั้น ผมจึงขอเขียนข้อความนี้โดยคาดหวังว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้เห็น(หลายๆท่านเป็นเพื่อนในfacebookกับผม) และตระหนักถึงปัญหาจากเหตุการณ์ข้างต้น โดยทั้งหมดเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเล็กๆของผมแต่เพียงผู้เดียว

๑.ผมเห็นว่าน้องๆหมูป่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติสมควรได้รับการเยียวยา(น้องๆหมูป่าเข้าไปในถ้ำช่วง มิ.ย. แต่ถ้ำปิดให้ท่องเที่ยวเดือน ก.ค.)

๒.จากข้อ ๑ ย่อมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเยียวยาน้องๆหมูป่าอยู่แล้ว มิใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในบทบาทหน้าที่นี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถร่วมแสดงน้ำใจเยียวยาน้องๆหมูป่าอย่างเหมาะสมได้ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย

๓.การให้ทุนการศึกษาควรพิจารณาจากผลงาน ฐานะทางบ้าน ผลการศึกษา และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีแนวทางมีชัดเจนในการพิจารณาทุนการศึกษา ไม่ควรใช้การให้ทุนการศึกษาเป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติอันไม่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแต่อย่างใด

๔.มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชี้นำสังคมในค่านิยมที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของวิชาการ ดังนั้นหากมีความประสงค์จะทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆหมูป่าอาจทำได้ในแง่มุมที่เหมาะสมเช่น การเชิญมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ หรือโครงการใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูสภาพกายและใจของน้องๆหมูป่าหลังการเผชิญเหตุร้าย เป็นต้น

๕.ผมขอเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรตรงๆ โดยเฉพาะอาจารย์กาญจนา(อธิการบดี)ที่เคารพ ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของท่านเป็นเหตุให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และเกิดข้อครหาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรไปในวงกว้าง จึงขอให้ท่านออกมาชี้แจงเหตุผล ”อันเหมาะสม” ของเรื่องดังกล่าวต่อสังคม และแสดงรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

จึงเรียนมาเผื่อโปรดพิจารณา
ผมรัก มน. คณาจารย์ทุกท่านเสมอ

บทความนี้เป็นเพียงฉบับร่าง ผมจะร่างเอกสารส่งตามไปมน.นะครับ
ทั้งนี้แม้ในวันนี้อาจมีประเด็นที่น่าตำหนิตักเตือน แต่ตลอด ๒๘ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้สร้างคุณประโยชน์และผลิตบัณฑิตคุณภาพให้กับประเทศไทยอยู่เสมอ และผมยังคงเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

นพ.ณัฎฐชัย รำเพย
อดีตรองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตรองประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตกรรมการองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตที่ปรึกษาสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Natthachai Ramphoei

keyboard_arrow_up