เปิด 23 ข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล

ณ เวลานี้ เชื่อว่าคงไม่มีประเด็นไหนจะอยู่ในความสนใจมากไปกว่าการนำตัวทีมนักฟุตบอลเยาวชนออกมาจากถ้ำหลวงอีกแล้ว ซึ่งก็เช่นเดียวกับทีมผู้สื่อข่าวจากหลายสำนัก ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อรอคอยทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ จนล่าสุดได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการทำหน้าที่สื่อมวลชน ซึ่งมีบางช่วงบางตอนเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนข้อตกลงของผู้ว่าฯ เชียงราย และนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริง จนหลายฝ่ายมองว่าควรมีการควบคุมการนำเสนอข่าวสารของสื่อบ้าง

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระแสสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของวิชาชีพสื่อมวลชน เพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่กำารทำหน้าที่ของผู้ส่งสารถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อน ทั้งในแง่ความเหมาะสม และในแง่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่นักวารสารและผู้สื่อข่าวต่างต้องเรียนกันมาทุกคนนั้น เป็นเพียงเสือกกระดาษหรือคำพูดสวยๆ ที่บรรจุอยู่ในตำราเรียนทางวิชาการเท่านั้นหรือไม่!?

แม้ว่าขอบเขตการทำงานของสื่อมวลชนในแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป แต่สื่อมวลชนทั่วโลกต่างก็ต้องทำงานภายใต้ข้อกำหนดของ ‘จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล’ ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งจากข้อมูลในหนังสือ The Complete Reporter ได้มีข้อกำหนดต่างๆ ไว้ดังนี้…

1. ต้องทำหน้ที่ในขอบเขตของความเหมาะสม (The bounds of decency)

2. ไม่สร้างข่าวขึ้นเอง (Do not attempt to make news)

3. ต้องเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแก่ผู้รับสาร (The truth and the whole truth)

4. ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น (Do not to invade the private rights)

5. ไม่บังคับบุคคลให้พูด (Do not to force individuals to speak)

6. ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่ต่อสู้เพื่อสังคม (Play fair with a person against whom derogatory charges)

7. ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่นำมากล่าวถึงในคอลัมน์ (Play fair with persons quoted in its columns)

8. รักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว (Keep the confidence of its news sources)

9. ไม่ปิดบังอำพรางข่าวที่นำเสนอ (Do not suppress news)

10.ไม่ควรขายข่าว ขายคอลัมน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตัว (Do not “sell” its news colums for money or courtesies)

11. ละเว้นจากการเข้าร่วมพรรคการเมือง (Refrain from allowing party politics)

12. ต้องบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Serve the whole society, not just one “class”)

13. ช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร (Fight and discourage crime)

14. ต้องเคารพ และช่วยผดุงกฏหมายบ้านเมือง (Must respect and aid the law and the courts)

15. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน (Seek to build its community)

16. ไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างญาติและเพื่อนของผู้อื่น (Not injure the relatives and friends)

17. คำนึงว่าการหย่าร้าง การฆ่าตัวตายนั้น เป็นปัญหาสังคมสิ่งหนึ่งไม่ควรเสนอข่าวไปในเชิงไม่สุภาพ
(To recognize divorce, suicide as an unfortunate social problem)

18. อย่ากล่าวโจมตีคู่แข่ง (Do not attack on competitive)

19. อย่าหัวเราะเยาะความวิกลจริต จิตทราม หรือพลาดโอกาสของบุคคล (Do not ridicule the insane or the feebleminded or misfortunes)

20. เคารพนับถือวัด โบสถ์ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของบุคคล (Respect churches, nationalities and races)

21. หน้ากีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน (Sports page is written for everybody)

22. แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันที (Be prompt in correcting errors)

23. จำไว้ว่าข่าวที่นำเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย (Remember that the new is read by young boys and girls)

keyboard_arrow_up