ไขข้อข้องใจ.. ทำไมใช้รหัส ‘หมูป่า’ แทนชื่อ 13 ชีวิตติดถ้ำ!?

ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สะท้อนเรื่องสื่อกับการนำเสนอข่าว การช่วยเหลือเด็กและเยาชน 13 คนติดถ้ำหลวง ว่า ไม่ควรเปิดเผยชื่อเด็ก ขณะจนท.นำออกจากถ้ำ เพราะการนำใครออกมาก่อน นั่นหมายถึงเด็กมีความพร้อมก่อน นอกจากนี้ การใช้ชื่อ “หมูป่า” แทนชื่นจริงเด็กและเยาวชนนั้น ในกระบวนการส่งกลับ – การไม่เปิดเผยชื่อขณะปฏิบัติการ จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สะท้อนข้อคิดและข้อเสนอของการทำหน้าที่สื่อมวลชน ผ่านเพจสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การช่วยเหลือเยาวชนติดถ้ำในขั้นที่ 3 หรือการส่งกลับ ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หรือศอร. ใช้รหัสเรียก ‘หมูป่า’ แทนการเรียกชื่อเยาวชน เพราะ

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. การนำใครออกมาก่อน เป็นความพร้อมของเด็กแต่ละคนที่ยังแตกต่างกัน

2. ระหว่างปฏิบัติการ แม้ประเมินแล้วว่าสามารถ ‘ส่งกลับ’ ได้ แต่ก็ยังเป็น ‘สถานการณ์’

3. แม้การเริ่มต้น ‘ส่งกลับ’ จะได้ ‘หมูป่า’ 4 ตัว มาพักฟื้นที่โรงพยาบาล แต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการส่งกลับ – การไม่เปิดเผยชื่อขณะปฏิบัติการ จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และป้องกันความเข้าใจผิด ตลอดจนความรู้สึกใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมจากสังคม

เพื่อนร่วมวิชาชีพจึงควรทำความเข้าใจและระมัดระวังการนำเสนอข่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็ก และป้องกันการเกิดประเด็นทางจริยธรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สังคมกำลังติดตามและตรวจสอบการทำงานของพวกเรา”

keyboard_arrow_up