กองทัพบกปูนบำเหน็จ 7 ชั้นยศ “3 นักบิน” เสียชีวิตเหตุเครื่องบินตก

วันที่ 6 ก.ค. 61 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ นับเป็นการเสียชีวิต ขณะการปฎิบัติหน้าที่ และประสบเหตุ เครื่องบินตกที่แม่ฮ่องสอน อย่างสมเกียรติ ซึ่งกองทัพบกจะให้การดูแลในทุกด้านอย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ การดูแลด้านสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิทางราชการ ในเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณ 1.6-1.9 ล้านบาท ตามสิทธิของแต่ละคน พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้ปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ชั้น และขอรับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยนายทหารทั้ง 3 ท่านจะได้เลื่อนยศเป็น “พลตรี”

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บัญชาการทหารบก แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ นับเป็นการเสียชีวิต ขณะการปฎิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ ซึ่งกองทัพบกจะให้การดูแลในทุกด้าน อย่างเต็มที่และเหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ การดูแลด้านสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการ ในเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณ 1.6-1.9 ล้านบาท ตามสิทธิของแต่ละท่าน

พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้ปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ชั้น และขอรับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยนายทหารทั้ง 3 ท่านจะได้เลื่อนยศเป็น “พลตรี” ได้แก่

​- ​ร้อยโท วโรฒน์ แปรงกระโทก ตำแหน่งปกติ นักบินกองพันบินที่๒๑,ตำแหน่งราชการสนาม นักบินทางยุทธวิธีที่1 ​
– ร้อยโท ณฤพล พุกทอง ตำแหน่งปกติ นักบินกองพันบินที่21 ตำแหน่งราชการสนาม นักบินทางยุทธวิธีที่3
– ร้อยโท เขมราช ดวงแก้ว ตำแหน่งปกติ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4กรมทหารราบที่17 ตำแหน่งราชการสนาม ผู้บังคับกองร้อย ทหารราบที่ 1743

นักบิน-ผู้โดยสาร ประสบเหตุเครื่องบินตกที่แม่ฮ่องสอน

โดยในวันนี้มีการเคลื่อนย้ายศพ ร.ท.วโรตม์ และ ร.ท.ณฤพล ไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่ จ.ลพบุรี ส่วน ศพของ ร.ท.เขมราชฯ จะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับ จ.ส.อ.ชัชชนันท์​ เขื่อนแก้ว ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลังกองร้อยทหารราบที่ 1743 ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะนี้ กำลังรักษาพยาบาลอยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว นับเป็นการสูญเสียบุคลากรของกองทัพบกที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสมศักดิ์ศรี กองทัพบกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และพร้อมให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวอย่างดีที่สุดต่อไป

keyboard_arrow_up