รถไฟฟ้า BTS แถลงมาตรการดูแลผู้โดยสาร หลังเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ร่วมกันแถลงกรณีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการขัดข้อง โดยกำหนดมาตรการเยียวยาผู้โดยสารเนื่องจากเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง-ล้าช้า ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภทตั๋วเที่ยวเดียวสามารถนำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วัน หากกรณีไม่ต้องการเดินทางสามารถขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. สำหรับบัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) ผู้ใช้บัตรในช่วงที่มีความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว

3. สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) ที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว

ที่มา – บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด / facebook.com/BTS.SkyTrain

keyboard_arrow_up