ประชาชนทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัด แน่นขนส่งหมอชิต

กระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า ต้องเข้มงวดกวดขันการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 11-12 เม.ย. นี้ จะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดมากในช่วง 2 วันนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดประมาณ 190,000 -200,000 คน/วัน ส่วนขากลับเข้ากรุงเทพฯ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับมากที่สุดในวันที่ 16-17 เม.ย. ประมาณ 200,000 คน/วัน

ทางด้าน นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด ยอมรับว่าปีนี้ อาจมีปัญหาเรื่องจำนวนรถเสริมที่อาจให้บริการได้ไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบางส่วนไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยได้ทั้งหมด อาจส่งผลถึงการเดินทางของประชาชน

ในส่วนของมาตรการความปลอดภัย ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในการให้บริการของ รถ บขส. ซึ่งช่วงนี้พนักงานบนรถทัวร์ ต้องดูแล และกำชับผู้โดยสารเป็นพิเศษ ในเรื่องของการคาดเข็มชัดนิรภัย ตามนโนบายที่ทางรัฐบาลประกาศใช้ ส่วนใหญ่ผู้โดยสารเข้าใจ ยินดีที่จะปฏิบัติตาม เช่นดียวกับเรื่องการติดตั้ง GPS ทางด้านพนักงานขับรถก็เข้มงวดเช่นเดียวกัน ไม่ขับรถเร็วเดินกำหนด และยังเข้มงวดในเรื่องของความสะอาด เมื่อรถไปถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานจะรีบทำความสะอาดทันที


keyboard_arrow_up