ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mea.or.th/content/detail/80/3587

keyboard_arrow_up