กฟน. เปิดรับสมัคร ปชช. ที่สนใจ เข้าสัมมนาการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีอายุ 18-55 ปี เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

“ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกไฟดูด / ช็อต”

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
รับสมัครวันนี้ – 19 เมษายน 2560 จำนวนจำกัดเพียง 130 คน เท่านั้น!!

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://youngmea.com/download/170323104543_3application-nonthaburi.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
คุณนันทวัน ล่ำสันต์ (02-256-3593) และ
คุณวริษา พรหมพากล (02-254-9550 ต่อ 4593)

ข้อมูลจาก : http://www.mea.or.th/content/detail/87/2698

keyboard_arrow_up