สนช.อัญเชิญ สมเด็จพระบรมฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

วันนี้ (29 พ.ย.2559 )ที่อาคารรัฐสภา เมื่อเวลา 11.00 น. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช. ได้จัดประชุมครั้งที่ 76/2559 เป็นนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตามที่ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี

โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานการประ ชุม สนช. เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการรับทราบวาระเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีส่งให้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่ระบุไว้ในมาตรา 23 ว่ากรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยสืบราชสันตติวงศ์แล้ว ให้คณะ รัฐมนตรี แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

นายพรเพชร กล่าวว่า ในขั้นตอนต่อไปสนช.จะได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23

ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ผมขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระ หม่อมถวายพระพรชัยแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่” นายพรเพชรกล่าวให้สมาชิกสนช.ถวายพระพรพร้อมกัน จากนั้น สมาชิกสนช.พร้อมใจกันเปล่งเสียงว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ก่อนที่นายพรเพชรจึงสั่งปิดการประชุมเวลา 11.25 น.

ทุบโต๊ะข่าว

ประธานสนช.แถลง อัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของประเทศไทย#ทุบโต๊ะข่าว #AmarinTV34

โพสต์โดย Amarin TV บน 28 พฤศจิกายน 2016

keyboard_arrow_up