กฟน. เฟ้นหาสุดยอดสถานศึกษาอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมดีดีที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยการไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีมอบรางวัลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟ้านครหลวง และรางวัล 5 ดาว ให้กับ 9 สุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2559 มีทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกษมพิทยา , ประภามนตรี 2 , มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ , ซางตาครู้สคอนแวนท์ , บางประกอกวิทยาคม , อัสสัมชัญศึกษา , นนทบุรีวิทยาลัย , บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) และแจงร้อนวิทยาคม จากทั้งหมด 93 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานระดับ 2-5 ดาว จะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ ส่วนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน 1 ดาวจะได้รับใบประกาศ และโล่เกียรติคุณ

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล Energy Master Award จำนวน 6 โรงเรียน และรางวัล Young Energy Master Award อีก 10 โรงเรียน ให้กับอาจารย์ และแกนนำนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 5 ดาวติดต่อกัน 3 ปีซ้อน อย่างโรงเรียนเกษมพิทยา ระบุว่า รางวัลที่ได้รับนั้นเกิดจากความมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย ทั้งครูอาจารย์ นักเรียน รวมไปถึงชุมชน จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ประธานในพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน เป็นโครงการที่ กฟน. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพราะตระหนักถึงแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึ้นโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างแนวทางการป้องกันผ่านการปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้เข้าใจในสถานศึกษา ซึ่งตลอด 10 ปี ที่ผ่านมามีโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐาน 5 ดาว 43 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนคือค่าไฟฟ้าในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการลดลง แสดงให้เป็นว่านักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับโครงการปีที่ 10 นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 93 โรงเรียน ถือว่ามากที่สุดตั้งแต่ดำเนินโครงการมา มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 43,000 คน รวมถึงบุคลากรด้านการศึกษากว่า 19,000 คน ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก กฟน.การไฟฟ้านครหลวง ยังคงจัดบรรยายให้ความรู้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน เพื่อหล่อหลอมเยาวชนนักอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขยายผลสู่ชุมชนและสังคมต่อไป

ข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

keyboard_arrow_up