คนรุ่นใหม่ตื่นตัวการเมือง! นักวิชาการชี้ New Voters มองอุดมการณ์ มาก่อนนโยบาย แต่ไม่แห่เทเลือกพรรคเดียว

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 62 ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความเห็นกับทีมข่าวออนไลน์ อมรินทร์ ทีวี  กรณีความสำคัญของคนลงคะแนนเสียงครั้งแรก (New Voters) ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ฟังดูเป็นกลุ่มใหญ่จริง แต่เนื่องจากการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาผู้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากนัก  แต่เป็นกลุ่มคนทำงานอายุ 25-45 ปี ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองจากนโยบายพรรคต่างๆ จะออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากสุด ผศ.วันวิชิต จึงตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก จะออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากเพียงใด

อย่างไรก็ตาม จากความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เกิด ผศ.วันวิชิต คาดว่าการเลือกตั้ง กลุ่มผู้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะออกไปใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแน่นอน และกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดความสนใจทางการเมืองได้ เพราะการมีของโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่คนรุ่นใหม่ ใช้วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำหรือนักการเมืองได้

ผศ.วันวิชิต วิเคราะห์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ว่า คนรุ่นใหม่จะสนใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองก่อน จากนั้นจึงคาดหวังเรื่องนโยบายที่จะทำเป็นลำดับถัดมา แตกต่างจากคนรุ่นอื่นที่ให้น้ำหนักกับนโยบายมากกว่า และไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทุกคนจะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลือกเพียงพรรคการเมืองที่เน้นหาเสียงกับคนรุ่นใหม่ เนื่องจากแต่ละบุคคลมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ทั้งการเลี้ยงดูจากครอบครัว และสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. ว่ามีทั้งหมด 51,419,975 คน โดยในที่นี้ เป็นผู้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่มีอายุ 18-25 ปี จำนวน 7,339,772 คน คิดเป็น 14.27% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

keyboard_arrow_up