ศรีสุวรรณ แถลงการณ์ค้าน ‘บิ๊กตู่’ ร่วมเวทีดีเบต ชี้ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กออกแถลงการณ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง ค้านบิ๊กตู่ร่วมเวทีดีเบตส่อขัดรัฐธรรมนูญ

ตามที่พรรคการเมืองต่าง ๆ พยายามขุดหลุมพรางให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมเวทีดีเบตร่วมกับผู้สมัคร สส.และพรรคการเมืองต่าง ๆ ในฐานะที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง และพรรคพลังประชารัฐพยายามที่จะสอบถาม กกต.ว่าทำได้หรือไม่นั้น

หากพล.อ.ประยุทธ์ พลั้งเผลอตกลงปลงใจเข้าร่วมเวทีดีเบต จะทำให้ขาดความชอบธรรมในฐานะข้าราชการที่ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองทันที ประหนึ่งว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง เพราะพล.อ.ประยุทธ์ มีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งจะเข้าข่ายความผิดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 186 วรรคสอง เพราะถือว่าเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องรู้จักสถานะของตนเองว่าเป็นคนนอกพรรคการเมือง ไม่ใช่หัวหน้าพรรคการเมือง และไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองใด ๆ เป็นเพียงแค่ผู้ถูกพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งตามมาตรา 88 และพล.อ.ประยุทธ์แค่ได้ให้ความยินยอมตามมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น การดีเบตแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ดีในสังคมประชาธิปไตย แต่ควรเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น

แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ ตกหลุมพราง เข้าร่วมเวทีดีเบตไม่ว่าจะเวทีใด ๆ จะหมดความชอบธรรมในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมือง อาจเข้าข่ายกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ตามมาตรา 29 ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 ทันที

ถึงแม้ กกต. จะอนุญาตให้เข้าร่วมเวทีดีเบตได้ แต่ทว่ามติของ กกต. ไม่ใช่ข้อยุติทางกฎหมายที่จะระบุว่าความเห็นของ กกต.ให้เป็นที่สุด หากแต่ผู้ที่จะวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวได้คือศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ดังนั้น หากพล.อ.ประยุทธ์ กล้าที่จะลองดีกับกฎหมาย สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามครรลองของกฎหมายเพื่อนำไปสู่การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และอาจนำไปสู่การยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไป แต่หากพล.อ.ประยุทธ์อยากจะเข้าร่วมดีเบตก็ขอให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ หน.คสช.เสียเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายนั่นเอง

แถลงการณ์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเรื่อง…

โพสต์โดย ศรีสุวรรณ จรรยา เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

keyboard_arrow_up