กกต.อุดรฯ นำผู้สมัคร ส.ส. 309 คน ปฏิญานตนหน้าพระพุทธรูป จะไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง

วันที่ 9 ก.พ. 62 นายวัฒนา พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างกลไกลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” โดยนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี นำผู้สมัครรับเลือกตั้ง 8 เขต 52 พรรค 309 คน และผู้สนับสนุน ผอ.ประจำเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประชาชนรวม 400 คน ร่วมประชุม

บรรยากาศการประชุม

นายวัฒนากล่าวว่า ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้รักสามัคคี การยอมรับเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การรักษาความเป็นญาติมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ทุกคนต่างต้องมุ่งที่ผลประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ การประชุมในวันนี้ หวังว่าผู้สมัครฯ จะได้ปฏิบัติตามกติกา และกฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง

ด้านนายกิตติคุณเปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมายคือตัวผู้สมัครทั้ง 309 คน ผู้สนับสนุนไม่เกิน 5 คนจาก 52 พรรคการเมือง ซึ่งได้รับการร่วมมือจากผู้สมัครอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้รู้รักสามัคคี

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญานตนต่อหน้าพระพุทธรูป

จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญานตนต่อหน้าพระพุทธรูป ในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีการกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสีระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้สมัครที่จะไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครซักถามปัญหาต่าง ๆ ในการฏิบัติสำหรับการเลือกตั้ง

keyboard_arrow_up