“ธนาธร” พบชาวคลองเตย ชี้ ผ่าน 20 ปี คุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้น ลั่นขอเปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 25 ม.ค. 62 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนคลองเตย

นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย

โดยพบว่า ปัญหาหลักที่ชาวบ้านชุมชนคลองเตยได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากพื้นที่ชุมชนคลองเตยนั้น เป็นพื้นที่ของการท่าเรือ ทำให้มีการขอคืนพื้นที่มาโดยตลอด แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ส่วนปัญหารองลงมาคือ ปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีสมาชิกจำนวนมาก แต่มีผู้ทำงานหารายได้เพียงคนเดียว อีกทั้งยังพบว่า ชาวบ้านบางคนไม่มีวุฒิการศึกษาและเป็นผู้สูงอายุ ชาวชุมชนจึงต้องการให้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย

นอกจากนี้ นายธนาธรยังได้เข้าเยี่ยมชม “โรงหมู” ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงฆ่าสัตว์ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน โดยพื้นที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่สำหรับเด็ก ๆ มาซ้อมดนตรี วาดภาพ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาตัวเองและพัฒนาทักษะ

นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย

ซึ่งชาวชุมชนคลองเตยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งแต่มีโรงหมู ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น เด็ก ๆ ไม่ไปมั่วสุมตามร้านเกมหรือที่ลับตาผู้ปกครอง แต่จะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะ ทำให้พ่อแม่ และผู้ปกครองคลายกังวลได้มากขึ้นตั้งแต่มีโรงหมูแห่งนี้

โดย นายธนาธร กล่าวว่า โรงหมูถือเป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่มีความสร้างสรรค์ พรรคอนาคตใหม่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเท่าเทียมในทุกด้าน ดังนั้นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างครบวงจร ให้แก่เด็กและเยาวชนจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่พรรคจะต้องผลักดันต่อไป ซึ่งพรรคอนาคตใหม่มีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชุมชุมคลองเตยได้ และหากพรรคอนาคตใหม่ได้รับโอกาสเข้าไปทำงานในสภา ก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความตั้งใจแรกที่ตนตัดสินใจทำงานการเมือง

นายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

นายธนาธร เปิดเผยว่า สิ่งที่น่าเศร้าอย่างมากเมื่อได้มาเยี่ยมชมชุมชนคลองเตย คือการที่พบว่า สถานที่แห่งนี้แทบไม่ได้เปลี่ยนไปจากอดีต ตั้งแต่สมัยที่ตนเคยได้เข้ามาทำกิจกรรมนักศึกษาที่ชุมชนแห่งนี้  กับปัจจุบัน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแทบจะไม่ได้รับการพัฒนาจากเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ชาวชุมชุนคลองเตยยังคงเป็นภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำของกรุงเทพฯ และประเทศไทย และสิ่งนี้คือสาเหตุที่พรรคอนาคตใหม่ต้องเกิดขึ้น ชาวพรรคอนาคตใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม แก้ไขประเทศ สร้างสังคมที่คนไทยเท่าเทียมกัน นำประทศไทยไปเท่าทันโลก

keyboard_arrow_up