นายกฯ ออกแถลงการณ์ท่าทีเลือกตั้งทั่วไป คาดได้ ส.ส. – รัฐบาลชุดใหม่กลางปีนี้

วันที่ 23 ม.ค. 62 ภายหลังพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยบางช่วงบางตอนระบุว่า

“รัฐบาลเชื่อว่าวันเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดขึ้นนี้ จะไม่กระชั้นชิดเกินควร จนกระทบเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัคร และไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ใด ทั้งไม่ช้าเกินควรจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ยาวนานกว่า 150 วัน ซึ่งหมายความว่าจะมี ส.ส.และรัฐบาลใหม่ราวกลางปีนี้”

“ขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีปรองดอง ดังที่ปรากฏตลอดระยะเวลา 4 ปีเศษที่ผ่านมา…”

keyboard_arrow_up