ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ กากบาทลงบัตร ทำอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย (คลิป)

วันที่ 24 มี.ค. 62 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง กำหนดอนาคตประเทศ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีคุณสมบัติ จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทำเครื่องหมายกากบาทลงบนบัตรเท่านั้น

โดยวิธีการกาบัตรเลือกตั้งอย่างถูกวิธี ต้องกากบาทบนช่องว่างของบุคคลที่เลือก 1 ช่องเท่านั้น หากกากบาท 2 ช่อง หรือ 2 เครื่องหมาย หรือใช้สัญลักษณ์อื่นใด เขียนลงบนบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หรือแม้แต่การไม่กากบาทลงบนบัตร แล้วปล่อยให้บัตรว่างไว้ ก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียเช่นเดียวกัน

keyboard_arrow_up