หากไม่ว่างไปใช้สิทธิ แต่อยากเลือกตั้งล่วงหน้า ต้องทำอย่างไร?

นอกจากการเลือกตั้งล่าวงหน้านอกเขต และนอกราชอาณาจักรแล้ว ยังมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตด้วย สำหรับผู้ที่ติดธุระ หรือติดภารกิจในวันเลือกตั้งจริง ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอให้สิทธิล่วงหน้าได้ แต่ที่สำคัญและแตกต่างจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าประเภทอื่น ๆ คือ ต้องมีหนังสือรับรองว่าติดภารกิจแนบไปด้วย

โดยติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 62 เท่านั้น

และจะต้องมีเอกสารประกอบ คือ เอกสารการรับรองจากนายจ้าง หรือบริษัท ที่ยืนยันว่าติดธุระหรือมีเหตุจำเป็นจริง ซึ่งการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ทำได้ 2 วิธีเท่านั้น คือ ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้

โดยกำหนดการใช้สิทธิให้เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ในวันที่ 17 มี.ค. 62 เท่านั้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

keyboard_arrow_up