ใครขัดขวางคนอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระวังติดคุก! (คลิป)

สิทธิเลือกตั้งเป็นทั้งสิทธิพื้นฐาน และหน้าที่ของประชาชนไทย ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากใครขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ หน่วยเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ก็จะมีโทษตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

การพนันทายผลการเลือกตั้ง ถือเป็นการซื้อเสียง ผิดกฎหมายเลือกตั้ง โทษคุก! (คลิป)

การเล่นพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง เป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ โทษของการจัดเล่นการพนันเลือกตั้ง หากเป็นบุคคลธรรมดา โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 บาท – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกสั่งเพิกถอนสิทธิลงรับสมัคร เลือกตั้ง แต่หากเป็นผู้สมัครหรือผู้บริหารพรรคการเมือง มีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000 บาท – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกสั่งเพิกถอนสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้ง ของผู้สมัครหรือผู้บริหารพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี โดยการพนันทายผลเลือกตั้งถือเป็นการซื้อเสียง อย่าไรก็ตาม ล่าสุด ยอดผู้มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62) ยอดรวม 2,632,935 คน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 928,789 คน ต่างจังหวัด 1,704,146 คน นอกราชอาณาจักร 119,184 คน (67 ประเทศ) สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง […]

เลือกตั้งโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ-ขายเสียง ฝ่าฝืนโทษคุก (คลิป)

การซื้อสิทธิขายเสียง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และทำลายการพัฒนาระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้กระทำผิด มีวิธีการหลบหลีกที่แตกต่างกันออกไป แต่หากถูกจับได้ ต้องได้รับบทลงโทษถึงขั้นติดคุก การรับเงินเพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้ ถือเป็นการทุจริต ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่ระบุว่า ห้ามรับเงินเพื่อให้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิผู้นั้น 20 ปี และผู้ขายเสียงมีโทษทางอาญา ส่วนผู้ซื้อมีโทษหนักกว่า ถึงขั้นยุบพรรคการเมือง สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่กากบาทลงบัตรไม่ได้ แต่ให้สิทธิคนลงคะแนนแทนได้ (คลิป)

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คนพิการหรือผู้สูงอายุจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเป็นพิเศษ โดยให้ญาติ หรือ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงคะแนนแทนให้ ซึ่งจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับการเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค. 62 บุคคลที่เป็นผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งได้เท่านั้น สามารถให้ผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงแทนได้ เช่น ญาติ บุคคลสนิทที่ไว้ใจได้ หรือ เจ้าหน้าที่ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยอาจจะมีการจัดสถานที่ไว้ให้เป็นพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตได้ จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 62 เท่านั้น และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มี.ค. 62 สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

หากไม่ว่างไปใช้สิทธิ แต่อยากเลือกตั้งล่วงหน้า ต้องทำอย่างไร?

นอกจากการเลือกตั้งล่าวงหน้านอกเขต และนอกราชอาณาจักรแล้ว ยังมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตด้วย สำหรับผู้ที่ติดธุระ หรือติดภารกิจในวันเลือกตั้งจริง ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอให้สิทธิล่วงหน้าได้ แต่ที่สำคัญและแตกต่างจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าประเภทอื่น ๆ คือ ต้องมีหนังสือรับรองว่าติดภารกิจแนบไปด้วย โดยติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 62 เท่านั้น และจะต้องมีเอกสารประกอบ คือ เอกสารการรับรองจากนายจ้าง หรือบริษัท ที่ยืนยันว่าติดธุระหรือมีเหตุจำเป็นจริง ซึ่งการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ทำได้ 2 วิธีเท่านั้น คือ ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยกำหนดการใช้สิทธิให้เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ในวันที่ 17 มี.ค. 62 เท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

เลือกตั้งครั้งนี้ VOTE NO ไม่นับเป็นศูนย์ คะแนนเสียงผู้สมัคร ต้องชนะใจประชาชน (คลิป)

วันที่ 24 มี.ค. 62 กำหนดให้เป็นวันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ถ้าเราไม่ชอบผู้สมัครใดเลยในเขต ก็ยังไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะบัตรเลือกตั้ง มีช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” หรือ “โหวตโน” ให้กากบาทได้ด้วย เป็นครั้งแรกของระบบการนับคะแนน จากเสียงโหวตโน ที่ครั้งนี้จะมีผลต่อผู้สมัครลงเลือกตั้ง โดยการนับคะแนนรวมทั้งหมดของผู้สมัคร จะต้องไม่น้อยกว่าคะแนนโหวตโน ในพื้นที่เขตนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครได้รับ 100 คะแนนเสียง แต่โหวตโนมี 110 เสียง จะถือว่าไม่ผ่านการได้รับเลือกจากเสียงประชาชน โดยหากคะแนนโหวตโน มีมากกว่าคะแนนของผู้สมัคร ถือว่าการเลือกตั้งโมฆะ ก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผู้ที่เหมาะสม ซึ่งผู้สมัครเดิมของพรรค จะไม่ได้สามารถลงสมัครใหม่ได้ สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

อยู่ต่างประเทศก็เลือกตั้งได้ แค่ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า (คลิป)

ประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และไม่สะดวกที่เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค. 62 สามารถดำเนินการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ด้วยหลายช่องทาง โดยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถละทะเบียนได้ที่ สถานเอกอัครราชฑูต สถานกงศุล หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น กกต.จังหวัด และยื่นต่อนายทะเบียน ส่งไปรษณีย์ หรือผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ คลิก https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote ภายในวันที่ 19 ก.พ. 62 เท่านั้น จากนั้น รอการการติดต่อกลับเพื่อให้ไปใช้สิทธิ ภายในวันที่ 4 – 16 มี.ค. 62 สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.  

วันเลือกตั้งไปใช้สิทธิไม่ได้ ให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ก่อน 19 ก.พ. นี้

วันที่ 24 มี.ค. 2562 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ในวันนั้น ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ หรือเลือกตั้งล่วงหน้าได้ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ดังนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่ได้ โดยวิธียื่นเรื่องที่นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ก.พ. 62 หรือยื่นด้วยตัวเอง ทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิก https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote และสามารถใช้สิทธิไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 มี.ค. 62 เท่านั้น หากลงทะเบียนแล้วไม่ไปใช้สิทธิ ก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้อีก หลักฐานที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนในวันเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการเป็นผู้ออกให้ ตามที่กำหนด มีเลขประจำตัว 13 หลัก และรูปถ่ายชัดเจน สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ […]

ไปเลือกตั้งไม่ได้ เพราะจำเป็น ต้องแจ้งสาเหตุป้องกันการเสียสิทธิ

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิต่าง ๆ โดยผู้ที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้ 1. มีธุระจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล หรือเดินทางไปนอกราชอาณาจักร 2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ หรือไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ 3. อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือ มีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ กกต. กำหนด วิธีการแจ้งเหตุ ก่อน-หลัง วันเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ขั้นตอนที่ 2 แนบหลักฐาน เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ขั้นตอนที่ 3 ยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ 3 วิธี คือ […]

ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ 5 ประการ (คลิป)

กฎหมายกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่า หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะต้อง “เสียสิทธิ” 5 ประการ 1. ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 3. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริการท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น โดยจะถูกตัดสิทธิ ครั้งละ 2 ปี หากการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ไปใช้สิทธิอีก ก็ให้เริ่มนับไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่สิทธิเหล่านี้จะกลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ […]

เลือกตั้ง 2562 ไม่ต้องรีบ ขยายเวลาปิดหีบลงคะแนนถึง 5 โมงเย็น

ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ประชาชนสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  – 15.00 น. แต่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิได้มากขึ้น ในการเลือกตั้ง ปี 2562 จึงขยายเวลาการปิดหีบเข้าคูหาได้ถึงเวลา 17.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขยายเวลาการลงคะแนน จากเดิมสิ้นสุดในเวลา 15.00 น. เพิ่มอีก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 17.00 น. ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับการนับคะแนนเลือกตั้ง สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

คนไทยทุกคนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิฯ แต่มีบุคคล 4 ประเภท ที่เลือกตั้งไม่ได้

ช่วงนี้บรรยากาศการเมืองบ้านเราคึกคักขึ้น พรรคการเมืองต่างหาเสียง ชูนโยบาย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แต่ใช่ว่าทุกคนจะใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะกฎหมายกำหนด ประเภทของคนที่ไม่ต้องเลือกตั้งไว้ 4 ประเภท ประเภท ที่ 1 คือ ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช และแม่ชี ประเภท ที่ 2 คือ บุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ประเภท ที่ 3 คือ บุคคลที่ถูกคุมขังอยู่ โดยหมายศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ประเภท ที่ 4 คือ ผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 […]

ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนไปเลือกตั้ง ใครบ้างมีคุณสมบัติตามกฎหมาย

นับถอยหลังอีก 47 วัน คนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ก็จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันแล้ว ใครคือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ ติดตามจาก “รู้ก่อนเลือกตั้ง” ตามกฎหมายการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 กำหนดให้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของปวงชนขาวไทย โดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติ คือเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ เปลี่ยนมาเป็นสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง โดย วันที่ 24 มี.ค. 2562 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จึงต้องมีวันเกิดก่อนวันที่ 24 มี.ค. 2544 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 90 วันด้วย สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา […]

ไม่มีบัตรประชาชนก็ไปใช้สิทธิฯ ได้ แค่มีหลักฐานยืนยันตัวตน

ก่อนจะเข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค. 62 นี้ สิ่งที่จะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่คือ บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งหากวันดังกล่าว ใครไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น เกิดทำสูญหาย ก็สามารถนำหลักฐานอื่นไปยืนยันตัวตนในวันเลือกตั้งได้ อาทิ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่น ๆ โดยบัตรเหล่านั้นจะต้องมีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน มีหน่วยงานรับรอง มีวันเดือนปีที่ออกบัตร หรือวันหมดอายุ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือแม้แต่บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตนใช้สิทธิเลือกตั้งได้เช่นกัน สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

keyboard_arrow_up