การสูญพันธุ์ของโลมาแม่น้ำจีน เมื่อ “เทพธิดาแห่งแม่น้ำแยงซี” หายไปเพราะเขื่อนในจีน

แม้จะไม่อยากยอม แต่มนุษย์นั้นเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์จำนวนมาก และหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือ โลมาแม่น้ำจีน หรือ โลมาแม่น้ำแยงซี (Chinese river dolphin, Yangtze river dolphin หรือ White-flag dolphin) โลมาน้ำจืด อาศัยอยู่ในแม่น้ำแยงซีตอนกลางและตอนล่างของประเทศจีน รวมทั้งแม่น้ำเชียนถังที่อยู่ใกล้เคียง จัดเป็นโลมาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ที่อยู่ในสกุล Lipotes และวงศ์ Lipotidae และบัดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

โลมาแม่น้ำจีน มีลำตัวสีขาว จะงอยปากแคบและยาว ครีบหลังต่ำ ตัวผู้ยาว 2.3 เมตร ตัวเมียยาว 2.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 135-230 กิโลกรัม อายุยืนประมาณ 24 ปี ชาวจีนเรียกโลมาแม่น้ำจีนว่า “เทพธิดาแห่งแม่น้ำแยงซี” แต่ภายหลังการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่กั้นการไหลของน้ำ ทำให้แหล่งอยู่อาศัยของโลมาเปลี่ยนไป และเมื่อมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ายังส่งผลรบกวนต่อโซนาร์ในการหาอาหารของพวกมันอีกด้วย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้เห็นโลมาแม่น้ำจีนครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2004 ก่อนหน้านั้นมีโลมาแม่น้ำจีนตัวผู้ชื่อ “ชีชี” ที่สถาบันไฮโดรไบโอโลยีแห่งอู่ฮั่น ซึ่งเลี้ยงไว้และตายลงเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2002 ซึ่งชีชีเป็นโลมาแม่น้ำจีนที่ชาวประมงจับได้โดยบังเอิญในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1980 และเมื่อปี ค.ศ. 2007 มีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้ล่องเรือสำรวจโลมาแม่น้ำจีน ไม่ปรากฏพบเจอหรือร่องรอยเลย จึงเชื่อว่าได้สูญพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากโลกนี้

แม้นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันแห่งนี้พยายามที่จะผสมพันธุ์กับโลมาแม่น้ำจีนตัวเมียหลายต่อหลายครั้ง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งได้มีการเก็บรักษาเซลล์ของชีชีไว้เพื่อที่ทำการโคลนนิ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ เพราะขาดโลมาสายพันธุ์ใกล้เคียงกันที่จะมาอุ้มบุญ และยังติดปัญหาเรื่องจริยธรรมอีกด้วย

 

keyboard_arrow_up