ดีเดย์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 วันนี้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในวันที่ 3 เม.ย. รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 เป็นวันแรก จะดำเนินการต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 60 เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อปีที่แล้วมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,500 บาท และ 3,000 บาท จำนวน 7,715,359 ราย มีการโอนเงินไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 97.5 ส่วนที่เหลือ เนื่องจากไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ไม่ไปติดต่อกับธนาคาร นายกฯ ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เพราะเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยโดยตรง จึงฝากเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ไปลงทะเบียนได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงาน เขตใน ก.ท.ม. เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกราย ทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้ว และรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยคุณสมบัติจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 59 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือหากมีบ้านพักอาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว. ห้องชุดไม่เกิน 35 ตร.ม. หรือมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ หรือที่ดินอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่ เดือน มิ.ย.60 ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อกับหน่วย งานที่ลงทะเบียนไว้ และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ต่อไป

keyboard_arrow_up