ดีเดย์ 16 ก.ค.นี้!! กองสลากฯ เตรียมขายหวยชุด 5 ใบ ราคา 400 บาท ดัดหลังผู้ค้าเกินราคา

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา “ประชาพิจารณ์สลากรวมชุด” โดยมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและ กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ตัวแทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน นายชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์ นายกสมาคมการค้าสลากออนไลน์และสลากกินแบ่งไทย นายประสาน น้อมจันทึกตัวแทนกลุ่มสลาก 5 ภาค และนายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในวันนี้ว่า สำนักงานสลากฯ โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้บริหาร ได้ดำเนินการตามโรดแมป 3 ระยะ จึงนำมาสู่กระบวนการในการจัดทำประชาพิจารณ์การจำหน่ายสลากแบบรวมชุด การคัดเลือกผู้ขายเพื่อควบคุมการจำหน่ายไม่ให้เกินราคา โดยในส่วนของการประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ซึ่งผู้แสดงความเห็นกว่าร้อยละ 70 เห็นว่าควรทำสลากรวมชุด แบบชุด 5 ใบ ราคาชุดละ 400 บาท และต้องการซื้อสลากแบบรวมชุดจากผู้จำหน่ายที่มีจุดจำหน่ายประจำ และมีบัตรตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ถึงเวลาแล้วที่สำนักงานสลากฯ ควรจัดทำสลากรวมชุดเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากการผูกขาดโดยพ่อค้าคนกลาง แต่ขอให้สำนักงานสลากฯ หาแนวทางในการกระจายสลากอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และควรมีการตรวจสอบการจำหน่ายที่รัดกุม อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคประชาชน แม้จะเห็นด้วยในความพยายามหลายๆ ด้านของคณะกรรมการสลากฯ ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อกังวลใจว่าการทำสลากรวมชุด อาจจะทำให้ประชาชนซื้อสลากมากขึ้น ควรจะหาทางสลายการรวมชุดจะดีกว่า หรือไม่ก็แก้ปัญหาด้วยการออกรางวัลที่หนึ่งหลายๆ ครั้ง ซึ่งการทำรางวัลใหญ่ให้เล็กลงและมีการกระจายรางวัลมากขึ้น น่าจะลดแรงจูงใจในการซื้อสลากชุดของประชาชนได้ดีกว่าการทำสลากรวมชุดเอง

ขณะที่ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นักวิชาการที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากของสำนักงานฯ ว่า เห็นด้วยกับการทำสลากรวมชุด เพราะเป็นการตัดสินใจที่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้บ้าง แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด และเห็นว่าควรนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจำหน่ายสลากฯ แทนที่จะออกสลากดั้งเดิมแบบในปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายธนวรรธน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และผ่านตู้ ปณ. 22 ปณ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พี่น้องประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 รวมถึงการจัดสัมมนาในวันนี้แล้ว ตนและคณะจะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของ พี่น้องประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเลย และจะใช้เวลาที่เหลือในการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ จนครบ 3 เดือน ก่อนจะนำความคิดเห็นที่ได้มารวบรวมและกลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส รัดกุม ในการทำสลากชุดที่ทันสมัยแบบมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายสลากรวมชุดได้เร็วที่สุดภายในวันที่ 16 ก.ค. 61

keyboard_arrow_up