เจ้านายฟังไว้! ทำงาน 6 ชั่วโมงได้ผลลัพธ์ดีสุด

จากผลการศึกษาของ Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งมีสมาชิกมากถึง 34 ประเทศ เกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานในประเทศต่างๆ เหล่านี้ตลอด 22 ปีที่ผ่านมาพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างจะเริ่มลดลงเมื่อทำงานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะการทำงานมากเกินส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย มีโอกาสได้รับบาดเจ็บ น้ำหนักขึ้น ติดแอลกอฮอล์ ติดบุหรี่ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มีอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 40% อีกด้วย

GXInUBghPAHzsEGIhLjnqQjKY5i710t8-giBNzPn1zM

ในขณะที่สถาบันสุขภาพ Svartedalens ในสวีเดน ทดลองเปลี่ยนรูปแบบการเข้ากะทำงานของพยาบาลจากเดิม 8 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมงต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี พบว่า พยาบาลที่เข้าร่วมทดสอบมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น และยังใช้วันลาป่วยน้อยลงจากเดิมถึง 2.8 เท่า เมื่อเทียบกับการทำงานแบบ 8 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกมีความสุข และอยากที่จะทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 นั่นก็หมายความว่าถึงแม้ชั่วโมงการทำงานจะน้อยลง แต่กลับยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างให้ดีขึ้นกว่าเดิม

working-short-hours

Capture

ข้อมูลจาก CNN

ภาพจาก LinkedIn, Business News Daily, Robertson Cooper

 

keyboard_arrow_up