นวัตกรรม ‘ฝังแร่’ ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก

จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และหากกล่าวถึง โรคมะเร็งที่คุณผู้ชายที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หวาดกลัว และไม่อยากเผชิญคงหนีไม่พ้น “มะเร็งต่อมลูกหมาก” ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การฉายแสง แต่เทคโนโลยีทั้งสองที่กล่าวมานั้น อาจเกิดผลข้างเคียงกับร่างกายผู้ป่วยที่รับการรักษา อาทิ อาจเกิดปัสสาวะรั่ว หรือหมดสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น อีกทั้ง การรักษาทั้งสองต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยตามมา

แต่เมื่อไม่นานมานี้เกิดนวัตกรรมทางเลือกใหม่สำหรับคุณผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และถูกนำมารักษาผู้ป่วยอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือ การฝังแร่กัมมันตรังสีรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก(Brachytherapy) ซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลไม่ต่างจากวิธีผ่าตัด หรือฉายแสง

สำหรับการรักษาโดยการฝังแร่ นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษากว่า20 ปี จากสหรัฐอเมริกาทำการรักษาผู้ป่วยมาแล้วมากกว่า 4,000 ราย อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการนำวัตกกรรมการฝังแร่ เข้ามาในประเทศไทย โดยแร่ที่ใช้ในการรักษามี 3 ชนิดด้วยกัน คือ แร่ไอโอดายน์ -125 (Iodine-125), แร่พาเลเดียม-103 (Paladium-130) และซีเซียม-131(Cesium-131) ซึ่งทั้ง 3 ชนิด เป็นแร่สังเคราะห์ ที่ทำขึ้นโดยเฉพาะ ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าแร่ดังกล่าวมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันในปัจจุบัน นายแพทย์วิรุณ ยังดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลไม่กี่แห่งเปิดทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีนี้

“การฝั่งแร่ เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากใช้รักษาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก โอกาสหายก็มีสูงถึง 95 เปอรเซ็นต์ ซึ่งผลที่ได้เท่าเทียมกับการผ่าตัดแต่ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีแผล ไม่เจ็บตัวมาก ฟื้นตัวเร็ว” นายแพทย์วิรุณ กล่าว และย้ำว่าที่สำคัญ คือ การฝังแร่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่าการผ่าตัด ฉายแสง และไม่มีผลต่อการกลั้นขับถ่ายปัสสาวะอีกด้วย

ทั้งนี้ นายแพทย์วิรุณ เดินทางมารักษาผู้ป่วยในประเทศไทย 4 ครั้ง ต่อปีเท่านั้น และเดือนมิถุนายนนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการจะรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการรักษากว่า 20 ปีโดยตรง โดยนายแพทย์วิรุณบินตรงกลับมาประเทศไทย เพื่อออกตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น หากท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์มะเร็งต่อลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ Call Center 1609 หรือ 091- 770-6639

keyboard_arrow_up