หนีร้อนไปสัมผัสอ้อมกอดธรรมชาติ ที่เมืองท่าชายแดนสองวัฒนธรรม จ.ตาก

ถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆ และจังหวัดทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย แต่ชื่นใจไทยแลนด์ในสัปดาห์นี้ จะขอพาทุกคนไปสัมผัสอ้อมกอดธรรมชาติที่ ต.แม่กาษา เมืองท่าชายแดนแห่ง อ.แม่สอด จ. ตาก ซึ่งเป็นอำเภอที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด ซึ่งเชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า จึงทำให้ที่แห่งนี้มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว

จุดเริ่มต้นความชื่นใจในครั้งนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ถ้ำแม่อุษา ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นห้องโถง ทั้งหมด 13 ห้อง ที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีรูปร่างแปลกตา ซึ่งในแต่ละห้องนั้นจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะของพื้นที่และยังมีเรื่องราวที่ เชื่อมโยงกับประวัติของเจ้าแม่อุษา ผู้เป็นมเหสีของเจ้าพ่อพะวอขุนศึกในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่นำทัพพม่าเข้ามาทางจังหวัดตากและมาหลบซ่อนภายในถ้ำแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า เจ้าแม่อุษาได้อาสาเฝ้าสมบัติและเสียชีวิตลงภายในถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำแม่อุษา

ถัดจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เราเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสวิถีชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญา ที่เกิดจากการจัดการของชาวบ้านภายใต้ชื่อกลุ่ม ฮักนะแม่กาษา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุ ที่จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาเข้าชม และทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านโดยมีการนำภูมิปัญญาของชุมชนมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง และนักท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป กิจกรรมของกลุ่มฮักนะแม่กาษาจะมี ลักษณะเป็นฐานๆ เช่นการทำขนมโบราณอย่างขนมว๊อง และกลุ่มทอผ้า

จากตำบลแม่กาษา เรามารู้จักกับอีกหนึ่งชุมชนในอำเภอแม่ระมาด นั่นคือชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืชผักอินทรีย์ และด้วยลักษณะพื้นที่ของชุมชนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งเรื่องของบ้านเรือน และวิถีชีวิตที่น่าสนใจทำให้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ.ตาก ได้มีการเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้มาทำที่บ้านโฮ่งนั่นก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชผักอินทรีย์ ทั้งการเก็บ และทำผักที่ได้มาทำอาหารท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถที่จะมาพักโฮมสเตย์ ของชาวบ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่บ้านโฮ่งยังมีตลาดเช้าแม่ระมาด และตลาดเย็น ภายใต้ชื่อกาดแลงบ้านโฮ่ง ที่ชาวบ้านในชุมชนมีการนำผักอินทรีย์ อาหารท้องถิ่นมาจำหน่าย

นอกจากนี้ที่ตำบลขะเนจื้อยังมีอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเครือข่ายท่องเที่ยวกับชุมชนบ้านโฮ่ง นั่นก็คือ บ้านห้วยปลากอง บ้านห้วยปลากองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง และมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเมย โดยมีสะพานไม้เล็กๆที่เชื่อมระหว่างฝั่งประเทศไทยและเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ซึ่งสะพานไม้นี้มีความยาวประมาณ 150 เมตร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านห้วยปลากอง นอกจากจะสามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศพม่าได้แล้ว ยังสามารถทำกิจกรรมล่องเรือ ล่องแพ และเล่นน้ำได้อีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวของที่บ้านห้วยปลากองนั้น เป็นความร่วมมือระหว่างสองฝั่งประเทศที่มี การบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งเรื่องสถานที่ เรื่องเรือ และกิจกรรมต่างๆ

ไม่เพียงแต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และวิถีชีวิตชุมชนที่ความหลากหลาย ทริปสัมผัสอ้อมกอดธรรมชาติในครั้งนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปชมกันต่อในคลิปรายการย้อนหลังของชื่นใจไทยแลนด์ได้เลย

keyboard_arrow_up