ไม่ไป…ไม่รู้! เปิดวิถีชีวิตผู้คน สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่เมืองปัตตานี

จากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจทำให้จังหวัดปัตตานีกลายเป็นสถานที่ที่ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย เพราะหากลองมองข้ามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้ว ปัตตานีคืออีกหนึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเพียบพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่งดงามด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่น่าไปสัมผัสดูสักครั้ง

ด้วยขนาดพื้นที่ประมาณ 2,052 ตารางกิโลเมตร ปัตตานีคือจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ ซึ่งเดิมทีเป็นเมืองที่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นอดีตอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ และประกอบด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญและรูปทรงแปลกตามากมาย อาทิเช่น มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีขึ้นเพื่อให้ผู้นับถือศาสนาจากมัสยิดและชุมชนต่างๆ หลายแห่งมารวมตัวกัน และมีรูปทรงภายนอกซึ่งได้ต้นแบบมาจากทัชมาฮาล

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางศาสนาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของปัตตานี นั่นคือมัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นจากอิฐแดง ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมจากชาวตะวันออกกลาง ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชน และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมความงามของสถานที่แห่งนี้ด้วย

ไม่ไกลจากมัสยิดกรือเซะเท่าไหร่นัก อีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด นั่นคือตลาดนัด 400 ปี ซึ่งไม่เพียงจะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่หาซื้อได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งอาจไม่เหมือนกับที่เราคิดไปเองหลังจากได้เห็นหรือได้ฟังข่าวและคำบอกเล่าต่างๆ

นอกจากสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแล้ว จังหวัดปัตตานียังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง เรามาชมพร้อมๆ กันได้ในรายการชื่นใจไทยแลนด์กันต่อได้เลย

keyboard_arrow_up