จากบกสู่ทะเล…เผยวิถีอนุรักษ์ฉบับคนสงขลา กับการสร้างบ้านปลาที่เรียกว่า ‘ซั้ง’

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่สองทะเลที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่หากย้อนกลับไป 10 ปีก่อน ชุมชนบ้านโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา คือหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาที่ประสบปัญหาตื้นเขิน และส่งผลให้สัตว์น้ำจำนวนมากมาหายไปจากระบบนิเวศ จนลงไปถึงวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่ง อีกทั้งบริเวณนี้ยังเจอปัญหาลมมรสุมที่ซัดเอาบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือของชาวที่ส่วนกันสร้างสิ่งที่เรียกว่า ‘ซั้ง’ ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นเสาไม้ไผ่ปักกลางทะเล และแบบที่เกิดจากการตัดกิ้งไม้ที่ขึ้นตามแนวชายฝั่ง เพื่อนำไปปักตามจริงๆ ต่าง เพื่อให้กลายเป็นบ้านและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา จึงทำให้ระบบนิเวศต่างๆ ฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง และเปลี่ยนพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เปิดโอกาสให้คนภายนอกสามารถเดินทางมาร่วมกันทำซั้งบ้านปลาอีกด้วย

นอกจากการทำซั้งบ้านปลาแล้ว ชุมชนบ้านโคกเมืองยังมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและต้นไม้ชายฝั่ง ที่นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแบบถาวรแล้ว ต้นไม้เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวกันลมที่ช่วยลดความเสียหายจากมรสุม และลดการกัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย

นอกจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบ้านโคกเมืองแล้ว จ.สงขลานั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียว ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ติดตามกันต่อได้ในรายการ ชื่นใจไทยแลนด์ ในคลิปด้านล่างนี้ได้เลย

keyboard_arrow_up