รู้จัก ‘การขี่ม้าตกกุ้ง’ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในเบลเยียม

พาไปชมวิถีชีวิตเก่าแก่ของชาวประมงที่เบลเยียม การขี่ม้าออกไปตกกุ้ง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดยการขี่ม้าออกไปตกกุ้งคือการออกไปทำงานของชาวประมงในแถบชายฝั่งทะเลเหนือของเบลเยียม ซึ่งชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพหลัก คือประมงกุ้ง ซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่ก็จะใช้เรือออกทะเลตามปกติ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงรักษาธรรมเนียมเก่าแก่ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นั่นก็คือการขี่ม้าออกไปหากุ้ง


ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชาวประมงที่นี่จะใช้วิธีขี่ม้าออกไปตามชายฝั่ง โดยผูกอวนติดกับอานม้า ก่อนจะลากเข้าฝั่ง ม้าที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการถูกคลื่นซัด ซึ่งชาวประมงที่ขี่บนหลังม้ายังมีทัศนวิสัยที่ดีในการเลือกทำเล และยังคุมทิศทางที่ต้องการได้ดีกว่าเรือประมง แม้ว่าวิธีนี้จะจับสัตว์น้ำได้น้อยกว่าการออกไปกลางทะเล แต่หลายคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งการขี่ม้าตกกุ้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วย


keyboard_arrow_up