ลบภาพ สงกรานต์เสื่อม ล้วง โป๊ วิวาท! ถึงเวลา ‘สนุกอย่างดีงาม’ ตามขนบประเพณีไทย

วันนี้ สงกรานต์ กลายมาเป็นภาพจำอันแสนวิบัติของคนรุ่นใหม่ที่ยังไร้เดียงสา ก่อนที่มันจะสาย เครือข่าย Water Festival Thailand ออกคลิปรณรงค์รักษาประเพณีอันดีงามของไทย หวังลบภาพเทศกาลแห่งความเสื่อม

สงกรานต์กลายพันธุ์…ภาพจำของความ 
‘เสื่อม’ ไม่ว่าจะเป็น เอาน้ำมาฉีดเล่น, คนฉีดน้ำ แล้วก็เต้นๆๆๆ กัน, เขาเต้นโป๊ๆ, เขาจับนมกัน, ผมเคยเห็นคนแก้ผ้า, น้ำสกปรกค่ะ เหม็นด้วย, ปะแป้งแรงๆ ใส่กัน, ต่อยกัน เถียงกัน, ฉีดน้ำใส่กัน แล้วก็ทะเลาะกัน และแป้งเข้าตา แสบตา … สิ่งเหล่านี้คือภาพความทรงจำของเด็กและเยาวชน ที่สะท้อนผ่านคลิปวิดีโอ “ถามจริง…คุณยังอยากให้ลูกเล่นสงกรานต์อย่างนี้จริงหรือ?”

โดยเครือข่าย Water Festival Thailand ที่จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์รักษาประเพณีอันดีงามของไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่นับวันดูจะค่อยๆ ลางเลือนไป และถูกแทนที่ด้วยพฤติกรรมอันเสื่อมทรามของบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตระหนักถึงแก่นแท้ความดีงามที่ถูกสืบทอดมาตลอดหลายชั่วอายุคน ทำให้วันนี้ “สงกรานต์” กลับกลายมาเป็นภาพจำอันแสนวิบัติของคนรุ่นใหม่ที่ยังไร้เดียงสา ที่เข้าใจผิดว่านี่คือเทศกาลแห่งความเสื่อม

 
“สงกรานต์” ช่วงเวลาทำสิ่งดีๆ ให้ตัวเอง

“สงกรานต์” มีคุณค่าหลายด้าน ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและศาสนา การจะทำกิจกรรมใดๆ ในช่วงเทศกาลนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตระหนักถึงคุณค่าต่อสิ่งใดเป็นสำคัญ หากคุณตระหนักถึงคุณค่าต่อตนเอง สงกรานต์ก็นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆ ของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ  หรือ ลด-ละ-เลิก อบายมุขและพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆ เพื่อก้าวสู่ปีใหม่ในแบบไทยๆ หลายคนถือเอาโอกาสนี้ในการเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง เช่น ออกเดินทางท่องเที่ยวแสวงบุญ ไหว้พระ ทำบุญทำทาน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น หรือบางคนก็ถือเอาวาระนี้เข้าไปกราบขอขมาลาโทษผู้ที่เคยได้ล่วงเกินกันไว้ ให้เกิดความสบายใจแก่กัน

ให้ “สงกรานต์” เติมเต็มความอบอุ่น

หากคุณตระหนักถึงคุณค่าต่อครอบครัว นี่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการหวนคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน หรือกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวที่คิดถึง เป็นโอกาสที่สมาชิกในบ้านได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการรดน้ำดำหัว บ้างก็อาจจัดหาผ้าใหม่มอบให้คนที่รักนับถือ กิจกรรมภายในบ้านที่มักทำในช่วงสงกรานต์ เช่น ทำความสะอาดบ้านรับปีใหม่ นำพระบูชามาทำความสะอาดและสรงน้ำ เตรียมอาหารทำบุญเลี้ยงพระ เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่สมาชิกจะได้พูดคุยสนทนา เพื่อให้เข้าอกเข้าใจกันยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเจ้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน ชุมชน หรือวัดต่างจัดขึ้น อาทิ การทำบุญตักบาตร การนำอาหารเลี้ยงพระที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การฟังเทศน์ฟังธรรม การขนทรายเข้าวัดและการก่อเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระภิกษุสามเณร การถวายผ้าสบงหรือผ้าไตร นอกจากนี้ในบางแห่งอาจมีการละเล่นรื่นเริงอื่นๆ เช่น การแข่งกีฬา การจัดขบวนแห่แหน การรับบริจาค กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา ที่จัดขึ้นตามความนิยม เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและศาสนา ทั้งสิ้น

ตามรอยสักการะ “อยู่เย็น-เป็นสุข”

ในปี 2562 นี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยธุรกิจต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันต้อนรับปีใหม่ไทยและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้ลูกหลานได้จดจำ ด้วยกิจกรรม ตามรอยสักการะ “อยู่เย็น” 4 วัด “เป็นสุข” 5 ท่าน้ำ เที่ยว 3 วัน 9 ท่าน้ำวิถีไทย โดยมี เรือด่วนรับส่งฟรี ระหว่าง 13 – 15 เมษายน 2561 สถานที่น่าสนใจแต่ละแห่ง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยา), วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูร), ท่ามหาราช, ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค, ล้ง 1919 ,สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์.

 

keyboard_arrow_up