อมรินทร์เบบี้ฯ เผย ‘มนุษย์แม่ 2019’ นิยมรับสื่อ Physical-เลือกซื้อของจากภาพลักษณ์

Amarin Baby & Kids มุ่งเจาะลึกมนุษย์แม่ 2019 เน้นกลุ่มแม่ที่มีศักยภาพ และกำลังการซื้อสูงทั่วประเทศ พบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1.ภาพลักษณ์และตราสินค้า 2.ความหลากหลายของสินค้าและบริการ 3.คำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ และนิยมรับสื่อแบบ Phygital Mom ผ่าน Digital 97 % และ สื่อ Physical 96.5 %

คุณน้ำทิพย์ เงินแย้ม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ เผยผลวิจัย จาก Amarin Baby & Kids ว่า จากผลการสำรวจ พบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อมนุษย์แม่ 2019 ได้แก่ แหล่งข้อมูลการเลี้ยงลูกที่น่าเชื่อถือ 79.7% รองลงมาคือ ครอบครัวและญาติ 66.8% โดยในสัดส่วนนี้ พบว่าคุณพ่อมีส่วนในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าถึง 39% ถือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจในการทำการตลาด ที่ควรมีการเจาะลงไปยังกลุ่มคุณพ่อให้มากขึ้น รองลงมาคือเพื่อนและรีวิวจากผู้ใช้จริง 47% และ คนดัง ดารา 12.2% สำหรับปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า พบว่า Top 3 ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของมนุษย์แม่ 2019 ได้แก่ ภาพลักษณ์ ตราสินค้า ผู้ให้บริการ 94.5% คุณแม่จะเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ แบรนด์ที่ดี หากมีข่าวหรือการบอกเล่าถึงสินค้าที่ไม่ดี จะตัดแบรนด์สินค้านั้นๆ ทิ้งออกไปอย่างรวดเร็ว รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้า และบริการ 85.6 % และอันดับที่สามคือ คำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 75 %

สำหรับ Top 5 สินค้าในดวงใจของมนุษย์แม่ 2019 ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่ท้อง จะให้ความสนใจเกี่ยวกับ โรงพยาบาล คลินิกฝากท้อง หมอสูติ, นมผงของแม่ตั้งครรภ์, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, นมพร้อมดื่มของแม่ และ อุปกรณ์เกี่ยวกับการให้นม ส่วน แม่ลูกเล็ก จะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นมผงของลูก, นมพร้อมดื่มของลูก, เครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้าลูก และ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็ก และ กลุ่มแม่ลูกโต จะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นมพร้อมดื่มลูก, โรงเรียน, เครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก,ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้าลูก และหนังสือสำหรับเด็ก ด้านพฤติกรรมการรับสื่อของมนุษย์แม่ 2019 มีการเปิดรับแบบ Phygital Mom มาจากการเปิดรับสื่อทั้ง Physical และ Digital

ทั้งนี้ กลุ่มแม่ตั้งครรภ์ จะมีการเปิดรับสื่อแบบ Phygital มากที่สุด แบ่งเป็น สื่อ Digital 97 % และ สื่อ Physical 96.5 % เนื่องจากจะมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับลูกและการเลี้ยงลูกให้แข็งแรงตั้งแต่ในครรภ์เป็นพิเศษ รองลงมาคือ คุณแม่ลูกเล็ก แบ่งเป็น สื่อ Digital 94 % และ สื่อ Physical 93.5 % ส่วนด้านคุณแม่ลูกโต จะมีการเปิดรับสื่อ Physical มากกว่า เป็น 94 % และสื่อ Digital 91.5 % เนื่องจากลูกโตแล้ว สามารถพาไปร่วมทำกิจกรรมนอกบ้านได้ จึงทำให้มีการเปิดรับสื่อแบบ Physical ได้มากกว่า สำหรับสื่อ Physical 3 อันดับแรกที่คุณแม่เปิดรับสื่อมากที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ 90% รองลงมาคือ งานแฟร์และร้านค้า 47.50% และ จากการบอกต่อ 31.67% ส่วนสื่อ Digital 3 อันดับแรกที่คุณแม่เปิดรับสื่อมากที่สุด ได้แก่ Facebook 89.84% รองลงมา คือ Web Search และ Website 66.14 % และ Line 53.84%.

keyboard_arrow_up