ต้องสร้างแรงบันดาลใจ! ‘ไมเคิล เวนทูร่า’ ปลุกความเป็น ‘ผู้นำ’ ให้ตื่นตัว

“ไมเคิล เวนทูร่า” เผย “7 ลักษณะของผู้นำ” ที่ทุกองค์กรต้องเฟ้นหา แนะการไปให้ถึงเป้าหมายในฐานะ “ผู้นำ” ต้องมีความเข้าใจแบบหยั่งรู้ และต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ

ที่งาน “The New Language of Leadership” งานสัมมนาระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดย SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ต้องการนำเสนอเรื่องราวของ “ภาษาใหม่” ที่จะเข้ามาทลายกำแพงที่กั้นความคิดของผู้นำ ให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ภายในงานพบกับ นายไมเคิล เวนทูร่า ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอบริษัท ซับ โรซ่า (Sub Rosa) ที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารแบรนด์ให้กับธุรกิจ และองค์กรชั้นนำของโลก และยังเป็นเจ้าของหนังสือ Applied Empathy: The New Language of Leadership กล่าวว่า ภาษาใหม่ ในที่นี่หมายถึง การเข้าใจแบบหยั่งรู้ถึงความรู้สึกคนอื่น (Empathy) เน้นการมองโลกผ่านเลนส์ของคนอื่น เข้าใจในหลายมุมมองที่เห็น

ปัจจุบันในองค์กรมีบุคลากรที่หลากหลายเจเนเรชันอยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละเจนก็มีความต้องการ และประสบการณ์การคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีวิธี หรือแนวทางในการโค้ช ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และยอมรับความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพร้อมที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลว สู่ความสำเร็จในอนาคต

ไมเคิล เวนทูร่า กล่าวเพิ่มว่า การเอาใจใส่ (Empathy) จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ขององค์กรให้มีความกระจ่างใน 4 เรื่อง 1. Objective VS Subjective Solutions หรือ วิธีการหาทางออกที่จะต้องกำหนดสัดส่วนของวัตถุวิสัย และอัตวิสัย, 2. Top-down VS Bottom-up Cultures คือ ต้องรู้และเข้าใจถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า ระบบสายงานและการสั่งการเป็นแบบใด และหากจะ Transformation ได้อย่างแท้จริง ต้องหา “จุดกึ่งกลาง” ให้ได้, 3. Human-centered VS Ecosystemic Thinking  หากจะเปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องคำนึงถึงทุกบริบทรอบด้าน ทั้งความต้องการของลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ การบริหารงานและวัฒนธรรมภายในองค์กร และให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท และ 4. Passive VS Proactive Leadership แต่ละองค์กรมีทักษะและสไตล์ของผู้นำที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ไมเคิล เวนทูร่า ยังกล่าวถึง 7 ลักษณะของผู้นำที่องค์กรควรมี ดังนี้

1. SAGE (นักปราชญ์) คือ ผู้นำที่อยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ณ วินาทีนั้น เพื่อทำความเข้าใจทุกอย่างอย่างลึกซึ้ง
2. INQUIRER (นักสืบ/นักสืบสวน) คือ ผู้นำที่มีลักษณะตั้งคำถามได้เก่ง เพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบที่ตรงจุดที่สุด
3. CONVENER (ผู้ดูแลทุกข์สุข) คือ ผู้นำที่ที่คอยดูแลถามไถ่เข้าใจและดูแลทุกข์สุขของพนักงาน
4.  CONFIDANT (เพื่อนคู่คิด) คือ ผู้นำที่มีลักษณะเป็นผู้ฟังที่พร้อมรับฟังอย่างแท้จริง
5. SEEKER (ผู้กล้า) คือ ผู้นำที่พร้อมเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความท้าทาย
6. CULTIVATOR (ผู้เชื่อมโยง) คือ ผู้นำที่มีความสามารถในการมององค์กรในภาพใหญ่ เพื่อผลักดันให้เติบโต สามารถนำคนให้ไปสู่ปลายทางที่ถูกต้อง
7. ALCHEMIST (นักเล่นแร่แปรธาตุ) คือ ผู้นำที่เป็นนักทดลอง เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้จากการสร้างสรรค์และความผิดพลาด

ไมเคิล เวนทูร่า กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันผู้นำจะต้องมีความสามารถในการมองหาช่องว่างต่างๆ ให้เจอภายในทีม เรียนรู้ว่าบุคลากรในองค์กร ในทีมเป็นอย่างไร และรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เพื่ออุดรูรั่วขององค์กร อย่างไรก็ดี ความท้าทายสำหรับบางองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มี Data เป็นจำนวนมาก การเอาใจใส่สิ่งต่างๆ รอบตัวจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Data ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำยังต้องรู้จักการสร้างแรงบันดาลใจ เพราะหลายองค์กรยังเป็นองค์กรที่ไม่มีวัฒนธรรมในการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน.

keyboard_arrow_up