‘นักการตลาด 4.0’ ต้องรู้!! เทคโนโลยีคือโอกาส เผย 3 ปัจจัยตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค

จีเอเบิลชี้เทคโนโลยีคือโอกาสของนักการตลาด 4.0 ใช้ให้เป็น ก้าวให้ทัน ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล

นายปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชั่น กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีผลกระทบต่อนวัตกรรมการตลาด ที่เข้าสู่การตลาดยุค 4.0 โดยมีการนำดิจิทัล (Digital) เข้ามาประยุกต์ใช้กับมาร์เก็ตติ้งที่เรียกว่า ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) หรือ มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี (Marketing Technology) ชนิดที่เรียกได้ว่า การตลาดแห่งยุคอนาคตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล แต่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้สร้างประโยชน์ ช่วยการทำการตลาดในปัจจุบัน 3 ประการ คือ Measurable, Automation และ Scalable

Measurable: ช่วยให้การวัดผลในการทำการตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถติดตามมอนิเตอร์ได้ใกล้ชิดแบบเรียลไทม์ได้ว่า ยอดขายและลูกค้ามาจากช่องทางไหน มีคนเข้าเว็บไซต์กี่คน ทำให้สามารถจัดการและวางแผนเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและขยายกิจการได้แม่นยำ รวดเร็วขึ้น

Automation: การตั้งค่าให้เครื่องมือทำงานได้อัตโนมัติด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถใช้คนน้อยลงแต่กลับได้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้น สามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยี อาจจะต้องใช้คนจำนวนมากขึ้นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเช่นปัจจุบัน

Scalable: การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้สามารถขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก เนื่องจากทราบถึงต้นทุนที่วัดได้ (Measurable) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้คนที่น้อยลงแต่ให้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น (Automation) กว่าเดิม

จาก 3 ปัจจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีนั้นส่งผลให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น แม้จำนวนบุคลากรจะน้อยลง แต่ยังสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและเจ้าของกิจการได้มากขึ้นอีกด้วย

นายปณต กล่าวด้วยว่า ถ้าถามว่าเครื่องมือทางการตลาดจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคหรือไม่ ต้องตอบว่าส่งผลดีทั้งในมุมของผู้ที่ทำการตลาดและผู้บริโภค โดยในมุมของนักการตลาด ทำให้จ่ายเงินในราคาที่ถูกลง แต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ในมุมของผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์และความพึงพอใจที่ดีขึ้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลักการในการทำการตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะหัวใจสำคัญของการตลาดยังคงเป็น “ผู้บริโภคและแบรนด์”

แต่สิ่งที่นักการตลาดรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้ทัน คือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับสถานการณ์ เลือกใช้เครื่องเหมือนที่ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีไม่ใช่อุปสรรคต่อนักการตลาด แต่จะเป็นโอกาสและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของนักการตลาดแห่งอนาคต.

keyboard_arrow_up