‘ดร.เทียม โชควัฒนา’ ตำนานนักการตลาดผู้โดดเด่นแห่งศตวรรษ

ตำนานคนนี้ เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตประจำวันของชาวไทยมาหลาย 10 ปี
รับรองได้เลยว่า ไม่มีชาวไทยคนไหนที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทของ “นายห้างเทียม” หรือ “ดร.เทียม โชควัฒนา”

ดร.เทียม เป็นตำนานที่ได้รับรางวัลการันตี ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดดีเด่น นักอุตสาหกรรมไทยดีเด่น ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ไก้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากทั้งไทย และรัฐบาลญี่ปุ่น

ด้วยความสามารถที่หลากหลายและครอบคลุมแทบจะทุกธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมากกว่า 4 แผ่นดิน จึงถือได้ว่าเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายเศรษฐกิจ

นายเทียม แซ่ลี้ ผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมาย ทั้งเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จนเป็น ดร.เทียม โชควัฒนา ที่บุคคลในวงการธุรกิจต่างยอมรับได้ทุกวันนี้ เพราะพื้นฐานครอบครัวที่ดี เทียม โชควัฒนา เป็นบุตรชายคนแรกของนาย ฮกเปียว และนางสอน ที่ได้ซึมซับบรรยากาศการทำงาน โดยมีทั้งพ่อและแม่ เป็นแบบอย่าง

เมื่ออายุเพียง 15 ปี เขาต้องลาออกจากโรงเรียน เพื่อมาช่วยพ่อค้าขายที่ ลี้เปียวฮะ โดยได้รับค่าจ้างเพียงวันละ 6 บาทเท่านั้น จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน

เขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้น้อยมาตลอด และใช้วิธีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การเขียน เรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่คุ้มค่าไปกับการทำงานอย่างหนัก เพราะสิ่งเหล่านั้นได้ส่งผลตอบแทนที่ดีในเวลาต่อมา

ในปี 2485 ดร.เทียม ได้เริ่มเปิดกิจการของตัวเองเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อร้าน “เฮียบเซ่งเชียง” เป็นกิจการค้าเล็กๆ ขายของเบ็ดเตล็ดสารพัดชนิด กล่าวได้ว่ามีอะไรให้ขาย“เฮียบเซ่งเชียง” ขายทั้งนั้นโดยมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายทั้งสินค้า อุปโภคและบริโภค และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะเมล็ดแห่งสหพัฒน์

ทุกๆ วัน ดร. เทียม ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับการทำงานอย่างมีความสุข เขาทำงานแบบไม่มีวันหยุด

แม้ว่าตำนานท่านนี้จะไม่ได้เรียนสูง แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินการประสบความสำเร็จของเขาเลย และด้วยความที่ เทียม โชควัฒนา เป็นคนมองการณ์ไกล หลังจากที่เขามีธุรกิจของตัวเอง เขาจึงเริ่มสั่งของจากต่างประเทศ หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้บุกเบิกเปิดร้านที่ต่างประเทศ และบุกเบิกอีกหลากหลายธุรกิจ

และในปี พ.ศ. 2495 ดร. เทียม ก็ได้เปลี่ยนชื่อกิจการของเขา เป็น “บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด”

ดร.เทียม ผ่านอุปสรรคมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เขายึดไว้ในใจเสมอคือเรื่องของคุณธรรม หากดำเนินธุรกิจโดยมีคุณธรรมเป็นตัวนำ ซื่อสัตย์กับลูกค้า เพราะระลึกอยู่ในใจเสมอว่า “ต่างคนก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน” สิ่งนั้นทำให้เขาสามารถซื้อใจลูกค้าของเขาได้

การบริหารโดยใช้การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ หลายสิ่งหลายอย่างที่ ดร.เทียม ได้ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังมากมาย

ดร.เทียม ขับเคลื่อนสหพัฒนและขยายเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุมานะของท่าน แต่แล้วท่านก็ต้องจากไปในวัย 75 ปี อย่างไรก็ดี การปูทางในธุรกิจที่ดร.เทียม ได้สร้างไว้เป็นอย่างดี ก็ทำให้ธุรกิจนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้

ที่มา — ตำนาน ตอน นักธุรกิจผู้เป็นตำนาน ดร.เทียม โชควัฒนา

keyboard_arrow_up