สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ ‘พระนารายณ์ราชนิเวศน์’ วังโปรดสมเด็จพระนารายณ์

อาตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ พาเยือนเมืองละโว้ เที่ยว วังนารายณ์ หรือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสาตร์ที่ไม่ควรพลาดของจ.ลพบุรี สัมผัสความสวยงาม ยิ่งใหญ่ ทันสมัยของสถาปัตยกรรมเมื่อกว่า 350 ปีก่อน กับไกด์กิติมศักดิ์ คุณนายเปิ้ล จุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดและภรรยาท่านผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์  ตั้งอยู่อ.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี การเดินทางให้วิ่งตรงไปตามถ.พระปรางค์สามยอดผ่านถนนวิชาเยนทร์ เลี้ยวซ้ายตรงถนนสุรสงคราม วิ่งตรงไปเรื่อยๆ จะพบพระนารายณ์ราชนิเวศตั้งอยู่ทางขวามือ โดย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรอยุธยา โปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209 เปรียบเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 และเป็นวังที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดปรานมาก แต่หลังจากที่พระองค์ทรงสวรรคตก็ถูกปล่อยร้าง จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มาพบและสั่งบูรณะปฏิสังขรณ์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือเขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก แหล่งน้ำของพระราชวัง สิบสองท้องพระคลังซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นคลังสินค้าและสถานที่เก็บของมีค่าต่างๆ ตึกพระเจ้าเหา ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูป สันนิษฐานว่า คำว่า ‘เหา’ เพี้ยนมาจากคำว่า ‘House’ ซึ่งแปลว่าบ้าน ตึกพระเจ้าเหาจึงเปรียบเสมือนบ้านของพระพุทธรูปนั่นเอง ความสำคัญอีกอย่างของอาคารแห่งนี้คือเป็นสถานที่สมเด็จพระเพทราชาใช้วางแผนการยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตึกรับรองคณะทูตต่างประเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ สร้างด้วยสถาปัตกรรมแบบเปอร์เซีย และโรงช้างหลวงอีก 10 โรง

ถัดมาคือเขตพระราชฐานชั้นกลาง ประกอบไปด้วย พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทซึ่งเป็นท้องพระโรงที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ใช้ในการออกว่าราชการ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระที่นั่งจันทรพิศาล และทิมดาบหรือส่วนที่พักของทหารรักษาการณ์  ก่อนปิดท้ายกันที่เขตพระราชฐานชั้นใน ที่ตั้งของพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในวังนารายณ์แห่งนี้ เพราะเป็นที่ประทับและสถานที่ที่พระองค์ทรงสวรรคต และหมู่ตึกพระประเทียบซึ่งถูกสร้างขึ้นในภายหลัง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้เป็นที่พักของข้าราชการฝ่ายใน

นอกจากความโออ่าของอาคารต่างๆ แล้ว เรายังจะได้เห็นนวัตกรรมที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นจากสถาปัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เช่น ระบบท่อประปาดินเผาจากอ่างซับเหล็ก ใช้ระบบทดน้ำจากที่สูงไปที่ต่ำ ซากน้ำตกจำลองต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-17.00 น.

ติดตามรายละเอียดเต็มๆ ได้ในคลิปด้านล่าง และอย่างลืมติดตามชม “รายการคุณนายจ่ายตลาด” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ทาง อมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up