เผย 13 ภาพชนะเลิศงานประกวด ‘มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง’ ที่กำลังจะเป็นปฏิทิน 2562

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทางเพจเฟซบุ๊ก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ จำนวน 13 รางวัลอย่างเป็นทางการ ในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 หัวข้อ ‘มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง’ รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รวมมูลค่าเป็นเงิน 650,000 บาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะนำภาพถ่ายชุดดังกล่าวมาใช้เพื่อจัดทำปฎิทินประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งประกอบด้วยภาพดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 1 สถานที่ : อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
นายวโรตม์ เอี้ยวถาวร

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 2 สถานที่ : วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน
นายวีระยุทธ พิริยะพรประภา

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 3 สถานที่ : สามพันโบก จ.อุบลราชธานี
นายสุชาติ เกื้อทาน

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 4 สถานที่ : ต.บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวโฉมผกา รอดภัย

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 5 สถานที่ : บางตะบูน จ.เพชรบุรี
นายศุภชัย วีรยุทธานนท์

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 6 สถานที่ : ทะเล จ.กระบี่
นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 7 สถานที่ : หมู่บ้านปากประ จ.พัทลุง
นางประกาย หะยีวามิง

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 8 สถานที่ : วัดบางโทง จ.กระบี่
นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 9 สถานที่ : บ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช
นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 10 สถานที่ : ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นายเสกสรร เสาวรส

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 11 สถานที่ : เกาะหวาย จ.ตราด
นายชัยวัฒน์ กัณหดุล

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 12 สถานที่ : ประเพณีรับบัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อาไพ

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
ภาพที่ 13 สถานที่ : กองหินริเชลิว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์

keyboard_arrow_up