วิจิตรตระการตา! เปิดภาพมุมสูงของวัดวาสีทองแห่งดินแดนพระมหาเจดีย์ ‘เมียนมา’

ไม่เพียงจะเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่หลังการเปิดประเทศของรัฐบาลทหาร พม่า หรือ เมียนมาร์ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมความงามด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดและเจดีย์เก่าแก่จำนวนมาก ที่แม้จะมีอายุยาวนานหลายร้อยหลายพันปี แต่ก็ไม่มีน้อยคนนักที่จะเกิดเห็น เพราะก่อนหน้านี้เมียนมาไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากภายนอกมากเท่าทุกวันนี้ อย่างเช่นภาพถ่ายมุมสูงของ Dimitar Karanikolov ที่ทำให้เห็นความงามอีกมุมหนึ่งของดินแดนสีทองแห่งองค์พระมหาเจดีย์

keyboard_arrow_up