เรื่องเล่าจากอดีตกาล เมื่อครั้งคนกรุงเทพฯ ยังเดินทางกันด้วย ‘รถราง’

อาจจะกลายเป็นภาพหายากที่ห่างไกลจากจินตนาการของคนรุ้นใหม่ๆ ไปมาก แต่ครั้งหนึ่งในอดีต…ประเทศไทยเคยมีการใช้รถรางเป็นหนึ่งในการเดินทางหลักมาก่อน และได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้น โดยรถรางมีขึ้นในกรุงเทพฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2431 ซึ่งเป็นการใช้ม้าลากรถไปตามราง ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นระบยไฟฟ้าเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2437 โดยที่นั่งโดยสารบนรถรางจะมี 2 แบบด้วยกัน คือ แบบเปิดโล่ง และแบบที่มีกระจกปิด

แม้จะได้รับความนิยมมากเพียงใด แต่สุดท้าย รถรางก็เปิดให้บริการจนถึงปี พ.ศ. 2511 ก่อนจะถูกยกเลิกการเดินรถทุกเส้นทางอย่างถาวร และด้วยแทนที่ด้วยระบบขนส่งอื่นๆ รวมถึงรถยนต์ส่วนตัวของคนในสมัยนั้น

ที่มา – Facebook.com / ย้อนอดีต…วันวาน

keyboard_arrow_up