เผยภาพประติมากรรมรอบพระเมรุมาศสุดวิจิตรตระการตา ที่แฝงความหมายสุดลึกซึ้ง

อีกหนึ่งความน่าสนใจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือประติมากรรมพระเมรุมาศจากฝีมือสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการออกแบบประติมากรรมทั้งหมด เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการแสดงความเป็นทิพยสถานที่ ที่ซึ่งไปได้ลำบากยิ่ง เพราะเป็นสรวงสวรรค์

อีกทั้งการออกแบบในครั้งนี้ยังใช้แนวความคิดตามคติความเชื่อเรื่อง พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพอวตารลงมาจากสวรรค์เพื่อมาปราบยุคเข็ญ ซึ่งเปรียบได้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระนารายณ์อวตารมาทำให้ราษฏรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เมื่อพระองค์สวรรคตก็ทรงกลับคืนสู่ทิพยสถานของพระองค์เช่นเดิม ฉะนั้นการส่งเสด็จสู่วรรคคาลัยอย่างสมพระเกียรติ สิ่งต่างๆ ในพระเมรุมาศจึงจัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นสวรรค์ มีจักรวาล มีเขาสัตบริภัณฑ์ รวมถึงมีสัตว์ป่าหิมพานต์ มหาเทพ และเทพยต่างๆ รวมทั้งส่วนจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

keyboard_arrow_up